Jak uniknąć kryzysu w sektorze ciepłowniczym?

fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach poświęcone było sytuacji branży ciepłowniczej oraz zabezpieczeniu odbiorców w energię cieplną.

– Dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane na wniosek strony społecznej, a poruszanym problemem jest sytuacja w sektorze ciepłowniczym i możliwy kryzys, jaki może nas czekać w już w najbliższym sezonie jesienno-zimowym. Sektor ciepłowniczy jest branżą szczególnie narażoną na skutki światowego kryzysu surowcowo-energetycznego, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie, co może zakończyć się falą upadłości przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz brakiem możliwości dostarczenia energii cieplnej do odbiorców końcowych. Dyskusja jest potrzebna do wypracowania takich rozwiązań systemowych, które pozwolą na uniknięcie zagrożeń. Utrudniony dostęp do paliw będzie miał realne przełożenie na ceny, jakie poniosą odbiorcy. Wierzę jednak, że wypracowane wspólne stanowisko przyniesie konkretne, praktyczne rozwiązania, korzystne dla mieszkańców nie tylko naszego regionu – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski, przewodniczący Rady.

Pełna treść artykułu: https://dialog.slaskie.pl/content/jak-uniknac-kryzysu-w-sektorze-cieplowniczym