Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 211755
  Aktualności -> maj 2006


  Maj, drodzy pracownicy jest dosyć ważnym miesiącem w życiu naszej Spółki. Być może niewielu z Was wie dlaczego. Otóż, w tym miesiącu odbywa się ostatnia rada nadzorcza obecnej kadencji Zarządu firmy, która dokonuje oceny jego działalności i przedstawią ją właścicielowi czyli Ministrowi Skarbu Państwa. Na tej właśnie podstawie właściciel dokonuje na Walnym Zgromadzeniu Wspólników, które ma miejsce 24 czerwca mianowania lub nie obecnego Zarządu Spółki na kolejną kadencję. Oczywiście mamy nadzieję, że ocena ta będzie jak najbardziej merytoryczna, w interesie NSE i wszystkich pracowników.  W dniu 19.05.2006 ukazał się 2 nr biuletynu związkowego "Energetyk" jak również strona internetowa naszego związku zawodowego. Zachęcamy do zapoznania się z treścią obydwu oraz do aktywności w postaci komentarzy - zwłaszcza na forum - i nadsyłania materiałów. 


  W dniu 23.05.2006 przedstawiciele Komisji Zakładowej: Krzysztof Żoch i Dariusz Gierek odbyli spotkanie w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego "Solidarności" z Przewodniczącym oraz Z-cą Przewodniczącego. Rozmowy były bardzo konkretne, pozytywne i rokują dobrą współpracę w najbliższej przyszłości.  W dniu 24.05.2006 przedstawiciele Komisji Zakładowej: Krzysztof Żoch i Dariusz Gierek odbyli w Ministerstwie Skarbu Państwa spotkanie z osobami odpowiadającymi za nadzór właścicielski nad naszą Spółką, a przede wszystkim z Panem Michałem Lehmannem, p.o. Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III.


  Skrót spotkania:


  W temacie prywatyzacji NSE stwierdzono, że przyczyny opóźnienia tego procesu nie są znane, natomiast zadeklarowano podjęcie w najszybszym terminie działań zmierzających do finalizacji prywatyzacji lub do ewentualnej innej decyzji. Strona związkowa zadeklarowała, że pozostawienie NSE jako jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, czyli jak dotychczas lub włączenie jej do majątku Kompanii Węglowej będzie również korzystne dla pracowników. Wariant ten jednak został uznany przez stronę rządową za mało realny. W trudnej do określenia perspektywie czasowej należy oczekiwać prywatyzacji – najprawdopodobniej poprzez  sprzedanie Spółki dla inwestora strategicznego.


  Następnie strona związkowa, zwróciła się z zapytaniem czy wobec kończącej się obecnej kadencji Zarządu NSE zostanie w tym roku przeprowadzony konkurs na te stanowiska, zwłaszcza wobec tego, że dotychczas taki sposób wyłaniania Zarządu nie był praktykowany a dla przejrzystości procesów zarządczych i właścicielskich oraz poszanowania państwa prawa powinien być przeprowadzony. MSP zgodziło się z tym stanowiskiem i obiecano, iż Zarząd nowej kadencji tj od lipca 2006 roku zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Aby zapewnić jego przejrzystość – zwłaszcza wobec tego, że Rada Nadzorcza nie może być w tej chwili zmieniona – zostanie na ten czas dołączona do składu Rady Nadzorczej dodatkowa osoba ze strony MSP.


  Ponadto w toku rozmowy oraz późniejszych kontaktów poinformowano stronę związkową, że MSP jest przychylne, żeby w skład Rady Nadzorczej NSE wszedł przedstawiciel pracowników. W związku z tym w najbliższym czasie – po dokładniejszym ustaleniu zasad z MSP – zostaną w Spółce przeprowadzone wyboru, które wyłonią takiego przedstawiciela.


  Mamy nadzieję, że informacje powyższe są tym czego oczekiwaliście a decyzje, które uzyskaliśmy w MSP zostaną bez żadnych problemów wprowadzone w życie dla dobra wszystkich pracowników NSE sp. z o.o.


  W dniu 26.05.2006 odbywała się biesiada związkowa pracowników ZC-6/Z-7. Organizatorem tej kameralnej i spokojnej imprezy był Andrzej Januszak, członek Komisji Zakładowej z ZC-6. Na wyszynk nikt narzekać nie mógł - tradycyjne golonko oraz coś na dobry humor, jak to na biesiadzie. Trzeba jednak powiedzieć, że było bardzo kulturalnie i nawet rzeczowo, bowiem korzystając z obecności na tymże spotkaniu Przewodniczącego KZ Krzysztofa Żocha oraz Skarbnika KZ Rafała Nawrockiego – którzy, niniejszym dziękują za zaproszenie - rozwinęło się wiele interesujących rozmów. Oby więcej było takich spotkań poza pracą, bo przecież nie tylko NSE człowiek żyje, a poza tym sprzyja to wyrabianiu atmosfery koleżeństwa i współpracy. Dlatego też Komisja Zakładowa nosi się z zamiarem zorganizowania imprezy wspólnej wszystkich członków związku około miesiąca września.


     Biesiada ZC-6  Biesiada ZC-6


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle