Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 211755
  Aktualności -> czerwiec 2006

  W dniu 02.06.2006 ukazało się w "Rzeczypospolitej" wiekopomne ogłoszenie o konkursie na Zarząd naszej wspaniałej firmy. Nie ukrywamy, że zdaniem Komisji Zakładowej treść ogłoszenia jednoznacznie wskazuje, iż najlepszymi kandydatami są obecni członkowie Zarządu....


  ogłoszenie o konkursie na Zarząd NSE


  W dniu 07.06.2006 na zaproszenie Prezesa Zarządu odbyło się jego spotkanie z Komisją Zakładową. Podczas spotkania które miało miejsce w lokalu związkowym i trwało od godziny 13.00 do 17.00, poruszono wiele tematów. W obecnej napiętej sytuacji pomiędzy Zarządem a Organizacją Związkową żadna możliwość wyjaśnienia spraw problematycznych i dojście do porozumienia na drodze wzajemnego poszanowania nie powinna by zignorowana. Atmosfera dyskusji była w zasadzie spokojna i niemal konkretna. Pan Prezes starał się wyjaśnić nasze wątpliwości, natomiast Komisja próbowała w zamian uzmysłowić, że obecna sytuacja nie wzięła się znikąd i ma swoje przyczyny w długoletnim sposobie zarządzania firmą, nie tylko w aspekcie wynagrodzeń.


  Niestety podsumowując, stwierdzić musimy z przykrością, że nie udało się osiągnąć jakiegoś porozumienia. Pan Prezes nie potrafił przekonać się do naszych argumentów, nieustannie podkreślając rolę wskaźnika indeksacji, często nieodpowiedniego szczebla kierowniczego i dozoru jako winnych takiemu funkcjonowaniu firmy, oraz złej i niebezpiecznej polityki Organizacji Związkowej.


  Podsumowując, Komisja Zakładowa wyraża podziękowanie za spotkanie i ma nadzieję, że Panu Prezesowi Zarządu również dało ono tyle samo do myślenia co nam.


  W dniu 12.06.2006 przedstawiciele Komisji Zakładowej Krzysztof Żoch i Dariusz Gierek odbyli w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „Solidarności” spotkanie z członkami Zarządu Regionu. Tematem rozmów był odbywający się właśnie konkursu na Zarząd naszej Spółki oraz przyłączenia Organizacji Związkowej do struktur ciepłowniczych „Solidarności”. Wrażenia ze spotkania były bardzo pozytywne i pora czekać na efekty. Na marginesie dodać można, że o włos minęliśmy się z Panem Premierem Andrzejem Lepperem, który dość niespodziewanie przybył również na spotkanie z Zarządem Regionu „S” rozmawiać w temacie górniczych problemów.


  W dniu 13.06.2006 roku na posiedzeniu Komisji Zakładowej podjęto dwie następujące ważne uchwały. Pierwsza dotyczy wstąpienia do Regionalnej Sekcji Ciepłownictwa „Solidarności”, co z pewnością zaowocuje pomocą przy ewentualnej prywatyzacji, tworzeniu i negocjowaniu Pakietu Socjalnego jak również da nam dostęp do informacji o pracy związkowej w firmach z naszej branży.


  Podjęto również uchwałę o wyznaczeniu składu Rady Pracowniczej, który to obowiązek nakłada na Organizację Związkową ustawa z 7 kwietnia 2006 roku. Sensem tej ustawy pochodzącej z prawodawstwa Unii jest aby w każdym zakładzie pracy – a więc również prywatnym – istniała reprezentacja pracownicza. Jednak tam gdzie istnieje już taka reprezentacja (zwłaszcza jak u nas, skupiająca większość pracowników) nierozsądne byłoby wskazywania do jej składu osób spoza Organizacji Związkowej, a zwłaszcza z gwardii Zarządu naszej Spółki i tym samym rozdrabnianie siły reprezentacji pracowniczej. To Organizacja Związkowa jest jedyną organizacją otwartą dla wszystkich i mającą odwagę prezentować otwarcie poglądy pracowników na sposób funkcjonowania naszej firmy.  Skład Rady Pracowniczej to: Krzysztof Żoch – reprezentujący administrację, Dariusz Gierek – reprezentujący pracowników na stanowiskach robotniczych, Nawrocki Rafał – reprezentujący dozór i kierownictwo.


  W dniu 23.06.2006 odbyły się przesłuchania kandydatów do Zarządu naszej Spółki. Ogółem złożono trzy podania na stanowisko Prezesa Zarządu (Leszek Bolek, Mariusz Gorycki, Andrzej Nowak) oraz dwie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu (Zofia Bednarz, Jagielski). Z powodów formalnych tj nie dołączenie jednego z kilku oświadczeń Rada Nadzorcza, będąca jednocześnie jury konkursowym odrzuciła ofertę pana Andrzeja Nowaka i nie dopuściła go do konkursu. Powiedzieć jednak trzeba, że nic nie stało na przeszkodzie by wezwać pana Nowaka do uzupełniania dokumentów, co mógł uczynić w jedną godzinę, nie był to bowiem kandydat ze Szczecina ale z naszej firmy. To również daje do myślenia…


  W czasie pobytu w siedzibie Spółki członków Rady Nadzorczej spotkał się z nimi Przewodniczący Organizacji Związkowej, który przedstawił całokształt i złożoność sytuacji w jakiej znajduje się obecnie nasza firma oraz podkreślił jak bardzo pracownicy oczekują wyniku owego konkursu.


  Już tego samego dnia późnym popołudniem Rada Nadzorcza podjęła decyzję i za najlepszych kandydatów uznała na stanowisko Prezesa Zarządu – Leszka Bolka, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Zofię Bednarz.


  Jak zatem widać stało się dokładnie tak jak przewidywaliśmy czyli Zarząd pozostał bez żadnych zmian.


  W związku z tym, że takiej właśnie decyzji Rady Nadzorczej byliśmy pewni oraz to, że decyzję tą jakże ważną i odpowiedzialną podjęto już w dniu przesłuchań kandydatów a więc bardzo szybko, nie pozostaje nam nic innego jak ocenić takie postępowanie jednoznacznie negatywnie i podjąć w związku z tym stosowne działania.


  W dniach 24-25.06.2006 odbył się II Rajd Pieszy NSE. Gdyby poddac go ocenie najsłuszniejsza byłaby dostateczna plus. Niewystarczające poinformowanie pracowników uczestniczących w tej imprezie spowodowało, że nie byli oni przygotowani na prawdziwy fizyczny wycisk ponad 15 kilometrowych marszów przez kamienie i korzenie w głębi lasów gór świętokrzyskich lub też pod palącym słońcem na asfaltowych trasach. Tym bardziej ciężko miały dzieci zabrane na tą imprezę. Rozdzielenie poszczególnych zakładów jak również bardzo ściśle godzinowo ustawiony harmonogram spowodowały, że nie było dość czasu zarówno na wspólną zabawę jak i na odpoczynek. Po pierwszym bardzo trudnym dniu drugi wcale nie okazał się łatwiejszy. Atrakcją tego dnia miała być przejażdżka zabytkową „ciuchcią”. W praktyce jednoznacznie można powiedzieć, że nie jest niczym przyjemnym ani ciekawym podróż zwykłymi metalowymi wagonami, które pewnie jeszcze 10 lat temu obsługiwały lokalne trasy. A jeśli ta podróż polega na oglądaniu z nagrzanej puszki mijanych za oknem domów to chyba zaszło jakieś nieporozumienie. Ponad godzinna jazda zaprowadziła nas do stojącej w szczerym polu starej stacyjki. W miejscu tym gdzie miała się odbyć wspólna zabawa wszystkich zakładów tylko 1/3 pracowników mogła znaleźć cień pod jakąś eternitem krytą wiatą natomiast pozostali od samego południa ponad sześć godzin po prostu smażyli się na wielkiej patelni. Dokładając to tego coś mocniejszego, co zawsze towarzyszy zabawie powstaje pytanie, czy wszyscy tą wyprawę będą zdrowo wspominać (sporo osób następnego dnia wzięło przez to urlopy). Nadto kiedy już słońce zeszło niżej i dało się oddychać a muzyka i napoje zrobiły swoje dla rozkręcenia imprezy odgwizdano powrót do gorących konserw i czekających autobusów.


  Na końcu trzeba jednak przyznac że oczywiście zrobienie takiej imprezy to wielkie wyzwanie i kawał pracy, którą wykonał pan Zbigniew Kaczmarek za co wypada podziękować ale też mamy nadzieję, że następnym razem Organizacja Związkowa zostanie zaproszona do współorganizowania. Może wtedy uwzględni się, że trzeba pracownikom dać jakiś wybór – nie wszyscy chcą się smażyć i bawić w traperów, i pewnie woleliby spędzić czas nad wodą a po wspólnej zabawie móc spokojnie odpocząć.


  W dniu 29.06.2006 odbył się w Jaworznie Walny Zjazd Delegatów „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, na którym obecny był Przewodniczący „Solidarności” z naszej Spółki. Na zjeździe oprócz delegatów spotkać można było posłów i senatorów z województwa śląskiego oraz „historycznego” szefa „S” Mariana Krzaklewskiego. W toku zjazdu oprócz przemówień i dyskusji najważniejsze to wybór władz Regionu na kadencję 2006-2010, w której ponownie Przewodniczącym został Piotr Duda.
  WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Jaworznie  Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego "Solidarności" - Katowice

  W NSE trzeba byc wszechstronnym;)!  Tzw. zabytkowa "ciuchcia"  Tzw. zabytkowa stacja

  Westernowe zabytkowe wc  Impreza  Koniec i do domu...  Obrady WZD  Marian Krzaklewski na przysłowiowej zupce;)

  Obrady WZD
  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle