Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 213266
  Aktualności -> lipiec 2006

  W dniu 30.06.2006 odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki, czyli faktycznie Pan Podsekretarz Stanu Michał Krupiński w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiedzialny za nadzór nad naszą firmą podjął między innymi następujące decyzje:


  - zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005,


  - udzielono absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2005 dla członków Zarządu w osobach: Leszek Bolek, Zofia Bednarz,


  - udzielono absolutorium za rok obrotowy 2005 członkom Rady Nadzorczej w osobach: Jan Billik, Paweł Rzezak, Robert Czyżewski.


  - na nową kadencję tj. 2006-2008 wyznaczono Radę Nadzorczą w osobach: Marta Sora, Witold Gradoń, Danuta Kowalik.  


  Jako, że poprzedni przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Billik trwał na tym posterunku od roku 1996 to cieszymy się, że wreszcie ktoś „na górze” dostrzegł potrzebę zmian. W związku z tym, że wymieniony został cały skład Rady to naszym zdaniem – mimo udzielenia jej przez Właściciela absolutorium – świadczy właśnie o utracie zaufania do dalszej pracy tego organu. Nie ukrywamy, że zmiana ta jest w zasadzie wyłącznie efektem działalności organizacji związkowej oraz pomocy ze strony struktur Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „Solidarności” za co niniejszym dziękujemy. Mamy nadzieję, że nowa Rada Nadzorcza, bacznie przyjrzy się nie tylko czynnikom ogólnoekonomicznym naszej Spółki ale również zechce wysłuchać głosu pracowników – z większą uwagą niż czyniła to jej poprzedniczka.  W dniu 07.07.2006 miało miejsce pierwsze spotkanie rady pracowników z Prezesem Zarządu p. Leszkiem Bolkiem. Na szczęście trwało ono trzy godziny i zakończyło się o godz. 15.00. Rada pracowników – podobnie zresztą jak Komisja Zakładowa – ceni sobie swój czas i w przeciwieństwie do panów kierowników naszej Spółki nie zamierza poświęcać go prywatnie na kilkugodzinne nasiadówki z Panem Prezesem po godzinach… Jeśli coś ma przynieść efekt to wszystkie strony muszą podejść do takich rozmów merytorycznie, bez uprawiania demagogii i zbędnego gadulstwa. Strona pracownicza przedstawiła na piśmie konkretne propozycje dotyczące zarówno spraw organizacyjnych, czyli zasad spotkań i współpracy z Zarządem Spółki jak i problemów firmy. Z najważniejszych spraw ogólnopracowniczych trzeba wymienić następujące: zasady współpracy przy organizacji imprez w firmie – nie tylko z funduszu socjalnego, urlop pracowników w sezonie wakacyjnym, zakup środków transportu, brak z-cy kierownika ZC-5 już od 3 lat. Atmosfera spotkania była spokojna i mamy nadzieję rzeczowa. Biorąc jednak pod uwagę nasze doświadczenia, co do efektów wolimy zaczekać na odpowiedz pisemną w formie protokołu/porozumienia.


  W dniu 20.07.2006 otrzymaliśmy odpowiedź na w/w pismo. Przyznać trzeba, że Zarząd Spółki zgodził się z naszymi postulatami, a konkretnie: wszystkie imprezy z ZFŚS organizowane mają być całkowicie z inicjatywy i przez zakładową organizację związkową ze wsparciem ze strony Pracodawcy; harmonogram (rozkład) czasu pracy, jego przestrzeganie i dokonywanie zmian pozostaje wyłącznie w gestii kierowników Zakładów Ciepłowniczych; na zastępcę kierownika ZC-5 został powołany z dniem 01.08.2006 Krzysztof Berke; każdemu pracownikowi przysługuje co drugi rok urlop 14 dniowy w sezonie wakacyjnym – zatem wreszcie pracownicy Z-7 będą mogli wyjechać z rodziną na wakacje, do dnia 31.08.2006 powstanie ostateczna analiza wskazująca na potrzebę i możliwości zakupu samochodu dostawczego.


  W dniu 24.07.2006 pojawiły się w oknach korytarza w biurowcu naszej Spółki wentylatory, które zgodnie z koncepcją Pana Prezesa mają podnieść komfort pracy poprzez obniżenie temperatury. Chwalebne to i sprawiedliwe – wszystkich bowiem gnębią ostatnie upały a ponadto jak wszyscy wiemy klimatyzacja była zbyt dużym na firmę naszą wydatkiem. Będzie trzeba się zapewne przyzwyczaić do dźwięku „lotniskowca”. Mamy tylko nadzieję, że testy, które prowadzi niemal osobiście Pan Prezes, potwierdzą, że „chcieć to móc”.


  W dniu 25.07.2006 członkowie Komisji Zakładowej otrzymali koszulki, które są kolejnym krokiem w rozwoju polityki marketingowej naszej organizacji związkowej. Zostały one wykonane w cenie 17 zł/sztukę w zaprzyjaźnionej firmie. Oczywiście członkowie Komisji Zakładowej zapłacili za nie z własnej kieszeni. Koszulki są dostępne w rozmiarach L, X, XL oraz w kolorach białym i czarnym. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Przewodniczącym.


  Na dzień 03.08.2006 roku wyznaczone zostało spotkanie Komisji Zakładowej oraz Rady Pracowników z Zarządem NSE. Przedmiotem w/w mają być wynagrodzenia oraz reorganizacja i przyszłość Z-7.


     Prawie jak klimatyzacja - prawie robi wielką różnicę;)  Ekipa w mundurkach  Mundurki związkowe


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle