Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 213267
  Aktualności -> sierpień 2006

  W dniu 03.08.2006 odbyło się spotkanie Rady Pracowników oraz przedstawicieli Komisji Zakładowej z Zarządem Spółki w przedmiocie wynagrodzeń oraz reorganizacji Z-7.


  Organizacja związkowa przedstawiła zdanie, iż obie te sprawy łączą się ze sobą w sposób nierozerwalny, toteż takie a nie inne nasze stanowisko z tego wynikające. Zarząd przedstawił informację, z której wynikało iż po sześciu miesiącach roku 2006 wskaźnik indeksacji wynagrodzeń planowany w skali roku może wynieść nie zakładane 3,5% ale 1,2%, w związku z czym w funduszu wynagrodzeń pozostaje po końcu czerwca nadwyżka 102 tyś zł brutto. Strona Zarządu w związku z tym przedstawiła propozycję podziału tych pieniędzy w postaci premii oraz przeszeregowań dla Z-7. Zaproponowała również pozostawienie np. 50 tyś do wypłaty pracownikom NSE na święta w grudniu. Żadna z tych koncepcji nie została przyjęta przez stronę związkową z następujących powodów:


  - czas wreszcie spojrzeć prawdzie w oczy – czego widać nie potrafi zrobić Zarząd naszej Spółki i kilka zainteresowanych osób – taki sposób organizacji, gdzie w jednym ciele istnieją dwie firmy, przy widocznych brakach jakości zarządzania powoduje nieustający bałagan oraz konflikty każdego rodzaju. Naszym zdaniem nie tędy droga – zwłaszcza wobec tego, co nawet sama Pani Wiceprezes przyznała, że w firmie nie ma nadstanu zatrudnienia. Zresztą sami dobrze wiecie, że nowych ludzi się na zakłady nie przyjmuje, a tylko odchodzą na zasłużone emerytury (według planu około 20 osób odejdzie w ciągu najbliższych 5 lat) lub też zwalniają się szukając pracy za uczciwsze pieniądze. Dalsze utrzymywanie tej patologii organizacyjnej jest tylko ze szkodą dla każdej z tych dwóch „firm” tj. ZC i Z-7. Przedstawiliśmy stanowisko, iż należy zlikwidować Z-7, a pracowników tam zatrudnionych włączyć w skład Zakładów Ciepłowniczych. Jednocześnie, zdając sobie sprawę z konieczności i pozytywów „wychodzenia” firmy na zewnątrz, powołać trzy osobowy dział „inwestycji zewnętrznych”, który zajmować się będzie wyszukiwaniem sensownych robót i przetargów, za konkretne pieniądze, tworząc wówczas niewielką brygadę wyłączoną na czas tej roboty z ruchu zakładów (brygada ta może to robić nawet na urlopie bezpłatnym ale za konkretne pieniądze), po której pracownicy Ci wracają z powrotem do swoich ZC. W zakresie natomiast kierowników ZC-ów pozostawić te wszystkie prace, które systemowo (wręcz poprzez sieci) łączą się z zakładem. Wobec posiadania liczniejszej załogi, zarówno dozoru jak i pracowników fizycznych nie będzie dla nich problemem obsłużenie sieci kopalnianej czy osiedli.


  - w związku z tym co napisano powyżej nie widzimy racji w tej chwili hipotetycznego przekazywania całej indeksacji w Z-7, gdyż Z-7 po prostu nie ma sensu, ponadto patrząc na wszystko z perspektywy czasu i naszych doświadczeń, nie mamy pewności jak i kto, komu dzieliłby te większe premie oraz premie zadaniowe. Jakoś dotychczas tego w ciągu 6 lat istnienia Z-7 nie potrafiono zrobić, to czemu mielibyśmy w to wierzyć obecnie.


  - natomiast pozostawianie jakiejś puli np. 50 tys. na grudzień, równie dobrze może być „palcem na wodzie pisane”, bo wystarczy jak odejdą dwie-trzy osoby na stawkach najniższych, żeby licząc wskaźnik w grudniu okazało się, że już nie ma tych 50 tys. nadwyżki. A Zarząd firmy stwierdził, że nie może dać pisemnej gwarancji, pozostawienia takiej kwoty.


  W związku z wszystkim co powyżej napisano jednoznacznie stoimy na stanowisku, że taki Z-7 nie ma sensu, nie widzimy również poprawy sposobu zarządzania i kierowania firmą, a wierzymy tylko w to, co mamy w ręku i na pasku wynagrodzeń. Dlatego domagaliśmy się takiego podziału tych 100 tys. brutto aby najwięcej dostały osoby najmniej zarabiające, które pracują nie gorzej niż inni, a zawsze były w tej firmie pokrzywdzone na indeksacjach równym procentem dla każdego. Naczelnym kierunkiem polityki organizacji związkowej jest zmniejszanie dysproporcji i kominów wynagrodzeniowych, które niezasłużenie powstały w naszej firmie.


  Jednocześnie strony spotkania uzgodniły, pozostając przy swoich stanowiskach, że odbędzie się 30.08.2006 spotkanie Rady Pracowników, przedstawicieli KZ oraz Zarządu i kierowników zakładów NSE, celem dalszych rozmów o Z-7.


  W dniu 30.08.2006 odbyło się spotkanie pomiędzy Komisją Zakładową i Radą Pracowników a Zarządem Spółki. Udział w nim wzięli również kierownicy wszystkich zakładów NSE. Przedmiotem spotkania była sprawa Z-7. W toku burzliwej dyskusji strony nie doszły do porozumienia. Zarząd i kierownicy zakładów – w tym zwłaszcza kierownictwo Z-7 – nie wyrażali żadnych problemów związanych ze strukturą, funkcjonowaniem i przyszłością Z-7 - jednymi mankamentami godnymi uwagi według w/w były sprawy przysłowiowego braku śrubokręta lub niedokładnie wypranego ubrania. Strona społeczna pozostała całkowicie niezrozumiała wskazując na chaotyczne, nieprzemyślane, dezorganizacyjne decyzje kierowniczo-zarządcze, oraz na niesprawiedliwy sposób wynagradzania i bezsensowne koncepcje na rozwiązanie tej sytuacji ze strony Zarządu. W związku z powyższym oczekujemy przedstawienia uczciwej, sensownej i systemowej propozycji efektywnego wynagradzania Z-7, który to zakład – jak od lat słyszymy – miał skupiać fachowców wyróżniających się umiejętnościami i zarobkami. Natomiast stosowane dotychczas przez Zarząd rozwiązania polegające na przyznawaniu tym pracownikom kilku procent premii więcej – oczywiście poprzez zabranie jej pracownikom z ciepła – uważamy za wzorcowy przykład braku zrozumienia zasad prowadzenia biznesu i rozwoju firmy.


  Oczywiście według Zarządu poważny konflikt społeczny oraz atmosfera, którą przedstawia strona społeczna nie odpowiada rzeczywistości. Biorąc wszystko pod uwagę oraz wrażenia z tej konsultacji podtrzymujemy stanowisko o likwidacji Z-7 przez włączenie jego pracowników do zakładów ciepłowniczych i zorganizowania w inny sposób spraw inwestycji i robót zewnętrznych. Podsumowując tą dyskusję i pragnąc szczerze rozwiązanie tego poważnego problemu strona społeczna zgodziła się na propozycję kolejnego spotkania. Jego termin wyznaczono na 05.09.2006 i wezmą w nim udział mistrzowie zakładów ciepłowniczych oraz wydziałów Z-7 ze wszystkich zakładów.   


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle