Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 211755
  Aktualności -> październik 2006

  04.10.2006 - przedstawiciele organizacji związkowej i rady pracowników w osobach: Krzysztof Żoch, Dariusz Gierek i Bogdan Tybel odbyli w Ministerstwie Skarbu Państwa spotkanie w sprawie naszej wspaniałej Spółki. Przedmiotem spotkania w którym uczestniczył Pan Wiceminister Michał Krupiński, a więc osoba mająca w swoim ręku wszystkie instrumenty do merytorycznych i wiążących decyzji była prywatyzacja NSE oraz kwestia Zarządu. Co istotne obecna była również przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Danuta Kowalik zatem osoba odpowiadająca za naszą firmę ze strony Skarbu Państwa. Strona społeczna przedstawiła argumenty oraz propozycje zmian w naszej firmie, natomiast strona właścicielska uważnie ich wysłuchała i zobowiązała do udzielenia na nie odpowiedzi w dniu 20.10.2006 podczas odbywającego się w siedzibie NSE posiedzenia Rady Nadzorczej.


  05.10.2006 - przewodniczący organizacji związkowej i rady pracowników Krzysztof Żoch został zatrzymany i jako świadek składał zeznania na policji, jednocześnie dokonano rewizji w jego mieszkaniu jak również dla potrzeb postępowania zarekwirowano sprzęt komputerowy prywatny, firmowy i związkowy. Okazuje się, że praca związkowa i walka o przyszłość NSE obarczona jest nie tylko stresem merytorycznym lecz również walką wszelkimi najbardziej nawet plugawymi i bzdurnymi sposobami. Ten sposób działania już w sposób najbardziej wyraźny - dla tych co myśleli, że walka związkowa to gadka-szmatka - pokazuje do czego są zdolne pewne osoby w walce ze stroną społeczną i jakich gównianych metod się chwytać będą. Powiemy tylko jedno - KTO MIECZEM WOJUJE OD MIECZA GINIE i ZERO TOLERANCJI DLA ...


  20.10.2006 - spotkanie przedstawicieli organizacji związkowej z Radą Nadzorczą. Dwugodzinna rozmowa od 12.00 do 14.00 wprawiła nas w całkowite zdumienie, a wręcz zaszokowała. Niestety potwierdziło się zdanie tych osób, które nie oczekują niczego nowego, pomocy i zrozumienia ze strony Właściciela i jego przedstawicieli dla ratowania naszego zakładu pracy i reformy jego zarządzania. Okazało się, że bardzo konkretny i obszerny materiał, który został przez nas przedstawiony w Ministerstwie Skarbu Państwa w dniu 04.10.2006 i o którym tam dyskutowaliśmy w obecności Pani Danuty Kowalik Przewodniczącej Rady Nadzorczej WOGÓLE nie jest znany Radzie Nadzorczej. Według słów Pani Przewodniczącej "nie otrzymała od Pana Ministra Krupińskiego żadnego materiału". BARDZO dziwi nas taki stan rzeczy, wobez faktu, że materiał ów został formalnie złożony do ministerialnej poczty a Pani Przewodnicząca osobiście kserowała jego egzemplarz w ministerstwie na ten cel. A już tłumaczenia w rodzaju "...mamy kiepskie ksero w ministerstwie" pozostawiamy bez komentarza. Radę Nadzorczą interesowała najbardziej kwestia regulaminu wyborczego na członka Rady Nadzorczej pochodzącego z pracowników spółki i nieustannie podkreślała jakież to wielkie znaczenie będzie dla nas miało. Oględnie mówiąc mamy na ten temat zupełnie inne zdanie. Dla pracowników i tej firmy Rada Nadzorcza i jej skład to sprawa trzeciorzędna. Podsumowując możemy powiedzieć jedno - usłyszeliśmy w Ministerstwie Skarbu Państwa, że do 20.10.2006 dowiemy się czegoś KONKRETNEGO. I paradoksalnie dowiedzieliśmy się. Teraz bardzo jasno widzimy jak się sprawy toczą. Oczywiście strona społeczna dostosuje do tego swoją strategię działania.


  27.10.2006 - spotkanie przedstawicieli organizacji związkowej z Zarządem NSE. Przedmiotem rozmów były zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Uzgodniono następujące sprawy: wprowadzenie zapisu (który strona społeczna zaproponowała po raz pierwszy w lutym bieżącego roku) o 50% wysokości "Energetyka" i "14tki" dla pracowników, ktorzy nie przepracowali 5 lat w NSE, utworzenie 15 i 16 tej kategorii wynagrodzenia przy jednoczesnym zapisie, że wszystkie przeszeregowania w firmie muszą być zaakceptowane przez organizację związkową. Dyskutowano również nad zmianą nazewnictwa stanowisk pracowników na stanowiskach robotniczych (zał. nr 2 do ZUZP) zmierzającą do jego ujednolicenia. W związku z obwieszczeniem przez Radę Ministrów nowego (wyższego) minimalnego wynagrodzenia odpowiednio podniesiono ten próg w tabelach stawek wynagrodzenia zasadniczego.  Kraków-miejsce szkolenia rady pracowników-brać przykład!


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle