Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 213265
  Aktualności -> listopad 2006

  10.11.2006 - sprawa naszej walki o reformę firmy i likwidację dziesięcioletniego folwarku dotarła również do prasy. Pierwszy tego rodzaju artukuł pojawił się we wrześniu w "Gazecie Oświęcimskiej", która jest dodatkiem do "Gazety Krakowskiej". 10 listopada natomiast w lokalnej prasie "Odgłosy Brzeszcz" ukazał się obszerny materiał, do którego podstawą był wywiad ze stroną społeczną oraz Zarządem NSE. Zapraszamy do lektury (proszę kliknąć następujące linki): wywiad2, wywiad2.1.


  14.11.2006 - odbyło się spotkanie rady pracowników z załogą źródła "Czeczott". W jego trakcie poruszano głównie tematy wynagrodzenia, niedorozwoju firmy we wszystkich dziedzinach, kondycji Zarządu, wyboru członka Rady Nadzorczej reprezentującego załogę, zasady funkcjonowania rady pracowników oraz planów związku co do przyszłości NSE.


  14.11.2006 - na Komisji Zakładowej przyjęto propozycję przewodniczącego aby organizacja związkowa do Rady Nadzorczej w wyborach które odbędą się prawdopodobnie w grudniu, poparła kandydaturę kolegi Andrzeja Januszaka, pracownika ZC-6. Przemawiają za tym następujące argumenty: niemożność łączenia funkcji przewodniczącego z funkcją członka Rady Nadzorczej - a w obecnej napiętej sytuacji w firmie rezygnacja z kierowania związkiem byłaby z pewnością ze szkodą dla działalności strony społecznej - oraz posiadanie przez kolegę Januszaka odpowiedniego certyfikatu państwowego zdobytego jeszcze w spółce pracowniczej "Jaraj". Dzięki temu również w jego powołaniu nie nastąpiłaby żadna zwłoka czasowa. Ponadto kolega Januszak złożył deklarację, że z miesięcznego uposażenia członka Rady Nadzorczej wynoszącego 2300 zł będzie przekazywał jako darowiznę na rzecz organizacji związkowej 1000 zł miesięcznie. W wyborach będą również musieli wziąć udział (z powodów formalnych)  Krzysztof Żoch i Bogdan Tybel, którzy jednak zwracają się do wszystkich pracowników o głosowanie na kolegę Andrzeja Januszaka.


  15.11.2006 - odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej z Zarządem NSE w przedmiocie zmian w zapisach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Uzgodniono, wprowadzenie 50% "Dnia Energetyka" i "14tej" pensji dla pracowników, których staż pracy w NSE jest krótszy niż 5 lat. Wprowadzono zmiany nazewnictwa niektórych stanowisk pracy oraz 15 kategorię zaszeregownia na stanowiskach robotniczych. Ustalono iż w komisji kwalifikującej wnioski o przeszeregowania pracownicze znajdzie się również przedstawiciel organizacji związkowej.


  15.11.2006 - przedstawiciele organizacji związkowej Krzysztof Żoch i Dariusz Gierek wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sekcji Ciepłownictwa NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach, na którym uchwalono przyjęcie naszego związku do w/w sekcji oraz przystąpienie jej do Sekretariatu Służb Publicznych w Zarządzie Regionu. Dyskutowano również nad problematyką pracowniczą i związkową w firmach z naszej branży.


  21.11.2006 - po czterech niemalże latach walki zarówno kierownictwa Z-7 jak i organizacji związkowej, gdy wreszcie grunt zaczął się palić pod nogami Zarządu, zdecydowano się zainwestować w firmę w postaci zakupu nowoczesnego środka transportu. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to po zakończeniu procedury przetargowej nowy, piękny i lśniący transport pojawi się w połowie grudnia. W tymże miesiącu dokonano również sporych zakupów narzędzi i elektronarzędzi.


  24.11.2006 - odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej NSE z przedstawicielami pracowników w postaci kierownictwa organizacji związkowej i po 2-3 pracowników z każdego zakładu wraz z jego kierownikami. Oprócz wysłuchania przez RN o problemach dotyczących funkcjonowania firmy, a także o niskich zarobkach, nieadekwatnych do ciężkiej, czasem niezgodnej z przepisami pracy, najważniejszą informacją którą podali przedstawiciele Ministra Skarbu Państwa jest:


  - Prezes Zarządu Leszek Bolek zostaje odwołany ze stanowiska z dniem 31.12.2006r


  - w pierwszym tygodniu stycznia zostanie rozpisany konkurs na stanowiska: Prezesa Zarządu, członka Zarządu d/s ekonomicznych, członka Zarządu d/s technicznych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca stycznia i do tego momentu firmą zarządzać będzie dotychczasowy członek Zarządu Pani Zofia Bednarz i prokurent Zarządu Pan Mariusz Gorycki. W konkursie Prezes Leszek Bolek zadeklarował, że nie weźmie udziału.


  - w dniu 21.12.2006 odbędą się powszechne wybory, w których załoga wybierze swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej - przypominamy, że kandydatem organizacji związkowej jest kolega Andrzej Januszak z ZC-6. Według deklaracji Pani Przewodniczącej RN nowo wybrany członek RN będzie również (nawet gdy Minister Skarbu Państwa nie zdąży go jeszcze powołać) członkiem jury konkursowego wybierającego nowy Zarząd NSE.


  - MSP jednoznacznie i pisemnie poinformowało (treść pisma1, treść pisma1.2 - proszę kliknąć na linki), iż w grudniu 2006 planowane jest ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań, natomiast finalizacja procesu prywatyzacji powinna nastąpić w II połowie roku 2007. Niestety, przytaczając stosowne podstawy prawne, podano iż pracownikom NSE nie przysługuje prawo do 15% udziałów prywatyzowanej spółki.


  Podsumowanie: za sukces strony społecznej można uznać iż wreszcie po 10 latach udało się zwrócić uwagę Właściciela na sposób zarządzania majątkiem i pracownikami jak prywatnym folwarkiem, którego niedorozwój groził wręcz upadkiem. Słuszna decyzja o rozpisaniu konkursu (poprzedni z czerwca tego roku oprotestowaliśmy jako nieuczciwy) dziwi tylko swoim styczniowym terminem. Skoro nowy Zarząd ma się zająć szybko reformą firmy i jej przygotowaniem do prywatyzacji to każdy miesiąc zwłoki jest olbrzymią stratą. Ponadto całkowicie niezrozumiały jest taki sposób podziękowania za pracę obecnemu Prezesowi Zarządu. Podanie terminu ponad miesięcznego do zwolnienia pozwala osobie, która już wie że zapadła odnośnie niej decyzja nadal na całkowity wpływ na firmę, podczas gdy z konsekwencji tych rozliczany będzie w nowym roku już nowy Zarząd. Nie tak to się odbywa w praktyce - I TEJ SPRAWY CAŁKOWICIE NIE ROZUMIEMY, CZYŻBY CHODZIŁO O ZROBIENIE PORZĄDKU W PAPIERACH, A MOŻE O ROCZNE PREMIE I NAGRODY? ALE SKORO UZNANO, ŻE ZASŁUGUJE ONA NA ODWOŁANIE TO CZY ZASŁUGUJE NA PREZENTY?


  STRONIE SPOŁECZNEJ POZOSTAJE TERAZ UWAŻNE PATRZENIE NA RĘCĘ OBECNEMU ZARZĄDOWI - DO CZEGO NAMAWIAMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW W ICH INTERESIE. TRZEBA RÓWNIEŻ ROZWAŻYĆ ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW - WŁĄCZNIE Z AKCJĄ STRAJKOWĄ - DLA ODSUNIĘCIA TERMINU PRYWATYZACJI NA ROZSĄDNY CONAJMNIEJ DWULETNI TERMIN, TAK ABY PRZYGOTOWAĆ DO TEGO FIRMĘ, PRACOWNIKÓW I UZYSKAĆ ZMIANĘ DECYZJI WŁAŚCICIELA CO DO 15% UDZIAŁÓW.


     Dotychczasowy tabor transportowy...u nas kamikaze nie brakuje

  Historyczne spotkanie z Radą Nadzorczą (w środku)

  Historycznego spotkania inne ujęcie


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle