Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 210669
  Aktualności -> grudzień 2006

  12.12.2006 - podpisano porozumienie z Zarządem w przedmiocie wypłaty pracownikom pieniędzy pozostałych w funduszy wynagrodzeń na rok 2006 z tytułu niewykonania wskaźnika indeksacji wynagrodzeń tj. średniego wynagrodzenia planowanego na rok 2006. Kwota wynosząca 132 tys zł brutto została podzielona wg zaproponowanego przez stronę społeczną parytetu, zgodnie z którym osoby zarabiające najwięcej dostaną najmniejszą "rekompensatę inflacyjną" a osoby najmniej zarabiające - największą. Zgodnie z zasadą sprawiedliwości, solidarności i likwidowania nadmiernych dysproporcji wynagrodzeniowych. W tym celu uszeregowano wszystkich pracowników według trzech grup zarobkowych, biorąc pod uwage średnio miesięczne wynagrodzenie brutto za okres I-X 2006 (łącznie z "14" i "DE"). Otrzymano następujące przedziały:1) do 2000,00 zł brutto/m-c - "rekompensata inflacyjna" wyniesie 800,00 zł brutto, 2) powyżej 2000,00 a poniżej 3500,00 - 600,00 zł brutto, 3) powyżej 3500,00 - 300,00 zł brutto. Wypłata tego świadczenia nastąpi w dniu 14.12.2006.


  14.12.2006 - wydanie kolejnego numery biuletynu związkowego "Energetyk". Zapraszamy do lektury (kliknij tutaj).


  20.12.2006 - w "Rzeczypospolitej" ukazało się ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska w Zarządzie Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej sp. z o.o. Dla wszystkich zainteresowanych niniejszym zamieszczamy je w formie zeskanowanej (proszę kliknąć na link): Prezes Zarzadu, Członek Zarządu ds. Technicznych, Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.


  21.12.2006 - pracownicy NSE wybrali członka Rady Nadzorczej. Został nim Andrzej Januszak, członek Komisji Zakładowej. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Andrzej Januszak - 118, Dariusz Maciejewski - 28, Andrzej Płonka - 15, Andrzej Nowak - 12. Mimo świątecznego okresu frekwencja wyborcza wyniosła 79% co świadczy dobrze o świadomości społecznej naszej załogi. Komisja Zakładowa jednocześnie dziękuje wszystkim, którzy poparli kandydata strony społecznej - kolegę Andrzeja Januszaka.


  W odbywającym się jednocześnie "sondażu" za zmianą zasad wypłacania "wczasów pod gruszą" opowiedziało się 184 osoby z 210 głosujących. Oznacza to, że od roku 2007 nie będą funkcjonowały dopłaty do wczasów lecz corocznie wypłacana będzie "grusza" w wysokości 500 i 550 zł brutto/pracownika (w zależności od dochodu na członka rodziny).  Wybory do Rady Nadzorczej - głosuje przewodniczący związku

  Wybory do Rady Nadzorczej - zebranie komisji wyborczej  Nowy nabytek NSE - upragniony i wywalczony :)
  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle