Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 206503
  Aktualności -> luty 2007

  01.02.2007 - odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. Zaproszeni na spotkanie z nią przedstawiciele strony społecznej Krzysztof Żoch i Dariusz Gierek oprócz rozmów na kilka bieżących tematów z życia spółki usłyszeli pod koniec sympatycznej dyskusji informację, która dosłownie zrzuciła nas z krzeseł. Otóż, wybrany ogromną większością przez pracowników na członka Rady Nadzorczej Andrzej Januszak nie zostanie do niej włączony w najbliższym czasie. Przyczyną jest, iż jeden z kontrkandydatów w tych wyborach złożył swego rodzaju "protest wyborczy" na ich przebieg. Zarzucił otóż związkowi zawodowemu, który poparł jednoznacznie swojego kandydata - właśnie Andrzeja Januszaka - korupcję wyborczą. Zdaniem protestującego, deklaracja kolegi Andrzeja iż, jeśli zostanie wybrany zamierza uczynić darowiznę w kwocie 1000 zł na organizację związkową była formą przekupienia związku (szkoda, że nie zarzucono kto konkretnie ze 170 osób miałby taką korzyść odnieść, a może każdy związkowiec po 5,88 zł/m-c?, zaiste za to można "sprzedać swój głos"). Ciekawe, że niestety Andrzej Januszak nie dostał głosów wszystkich związkowców - coś widać, że jednak źle się opłacił...Niemal słów brakuje by komentować ten "&^%$%" zarzut. Powiemy tylko tyle: Andrzej Januszak jako jedna z dwóch osób w związku posiadał stosowny certyfikat państwowy pozwalający na zasiadanie w Radzie Nadzorczej więc logiczne że był naszym kandydatem, nikt go nie zmuszał to takiej deklaracji jak również nie podpisywał on żadnego takiego zobowiązania (zresztą i tak nie miałoby ono mocy wiążącej go), i wreszczcie w toku poważnej wielowątkowej dyskusji Komisja Zakładowa jednomyślnie uznała, iż jest to osoba w pełni nadająca się na to stanowisko. Podsumowując: jeśli Minister Skarbu Państwa uzna iż doszło do "korupcji wyborczej" to zarządzi ponowne wybory. Oczywiście to powoduje, że nie mamy dostępu do informacji jak przebiega konkurs na Zarząd NSE, jak zaprezentują się kandydaci - poprostu znowu musimy zawierzyć jury konkursowemu, w którym nawet nie ma obserwatora ze strony załogi...A co do rzekomej korupcji, to oczekujemy, że Minister Skarbu Państwa zarządzając ponowny konkurs poda organizację związkową do sądu karnego - chętnie tam wysłuchamy wykładni owej "korupcji" a jeśli zostaniemy skazania to w następnym kroku jako organizacja społeczna założymy sprawy wielu politykom, którzy przed wyborami obiecują złote góry (w tym nawet przekazanie swojej diety radnego/posła na cele społeczne itd) poczynając od sławnych "100 milionów Lecha Wałęsy"... Moglibyśmy jeszcze wiele napisać, ale ręce opadają poniżej kolan, bo traktujemy takie i tym podobne działania kilku osób jako podcinanie własnej gałęzi i godzące w całą ideę reformy i ratowania naszej firmy.


  16.02.2007 - Rada Nadzorcza dokonała wyboru nowego Zarządu: Sławomir Obidziński - Prezes Zarządu, Henryk Pilecki - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Zofia Bednarz - Wiceprezes ds. Technicznych. Na dziś nie można dokonać oceny nowego szefostwa z wyjątkiej osoby Pani Wiceprezes, ale myślimy, że tu z kolej jest to zbędne.


  16.02.2007 - Otrzymano z Ministerstwa Skarbu Państwa pismo w sprawie naszej prywatyzacji. Generalnie podtrzymuje się w nim dotychczasowy plan prywatyzacji i niestety odmawia nam 15% udziałów w majątku spółki przy jej sprzedaży. Oczywiście my ze swojej strony w odpowiedzi deklarujemy, że nie odpuścimy tych pieniędzy, które się należą po latach pracy, zwłaszcza że widzimy jak na prywatyzacjach w naszym pięknym kraju skorzystały tylko wąskie grupy ludzi (treść pisma-kliknąć na link).


  20.02.2007 - Odbyło się spotkanie Przewodniczącego Krzysztofa Żocha i Z-cy Przewodniczącego Dariusza Gierka z nowym Zarządem. Rozmowa przebiegła w spokojnej i rzeczowej atmosferze, poruszono wiele spraw bardzo istotnych dla Spółki. Prezes Zarządu zadeklarował, że nie ma mowy o żadnej restrukturyzacji zatrudnienia w postaci zwolnień, a przeciwnie, celem jego działania jest rozwój firmy. Strona społeczna ma nadzieję, że odtąd głos pracowników wyrażany przez związek zawodowy będzie rzeczywiście uważnie słuchany, bo nie można (jak to miało miejsce w przeszłości) nadal traktować pracowników tylko jak instrumentum vocale. Nowy Zarząd jest chętny do poznania załogi i w tym celu w najbliższym czasie dokona objazdu Zakładów, a my postaramy się zamieścić z nim wywiad w lutowym numerze "Energetyka".


  27.02.2007 - Podpisano porozumienie o przyroście miesięcznego wynagrodzenia brutto na rok 2007 w wysokości 3,4%. Wskaźnik w takiej wysokości ustalony został rozporządzeniem Rady Ministrów i powinien być wykonany w przedsiębiorstwach, których kondycja finansowa pozwala na jego wykonanie, czyli np. w NSE. Jednocześnie należy zauważyć, że podpisanie wyższego skutkowałoby prawdopodobnie odwołaniem przez właściciela naszego Zarządu (co zrozumiałe Zarząd nie chciałby żeby go to spotkało), ponadto trzeba pamiętać, że odejście z firmy dwóch osób tj. p. Bolka i Goryckiego "zeżarło" nam niemal połowę tego wskaźnika. W związku z tym strona społeczna intensywnie pracuje nad tym, aby oprócz przeszeregowań, zafunkcjonowały inne sposoby zrewaloryzowania wynagrodzeń, np. w postaci bonów żywnościowych, a w następnych miesiącach wystapimy z kolejnymi pomysłami. Za bardzo ważne oraz oceniane pozytywnie uważamy działania nowego zarządu zmierzające do modernizacji firmy poprzez planowany zakup nowych samochodów dostawczych, innych maszyn i urządzeń, szerokiego wachlarza szkoleń itp. Podsumowując: decyzja w sprawie przeszeregowań oraz bonów żywnościowych według ustaleń z zarządem musi zapaść do 23 marca.


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle