Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 210669
  Aktualności -> marzec 2007

  06.03.2007 - Odbyło się spotkanie z Zarządem w sprawie bonów żywnościowych dla pracowników na stanowiskach robotniczych. Niestety szczerze mówiąc strona pracodawcy nie była do niego właściwie przygotowana, gdyż nadal nie dysponowała stosownymi materiałami ekonomicznymi. Sprawa ta jednak zmierza w dobrym kierunku czyli realizacji w nieprzekraczalnym terminie 23 marca. Jesteśmy pewni, że dodatkowe 150 zł po przepracowanym miesiącu do wydania na produkty spożywcze będzie ewidentym zyskiem pracownika i sukscesem organizacji związkowej. Trzeba zauważyć, że nie dotyczy to rozwiązanie administracji (a tym samym dozoru), który zgodnie z prawem nie otrzymuje posiłków regeneracyjnych. Dla tej część naszej załogi zostaną w najbliższym czasie wypracowane inne rozwiązania. Jednocześnie cały czas toczą się rozmowy, które powinny zaowocować całkowitą zmianą Z-7, zarówno co do jego struktury, liczebności (powrót część ludzi na zakłady ciepłownicze), innych zasad wynagradzania i sposobu działania na rynku. Nowy zarząd zdaje sobie sprawę, że obecnie - zwłaszcza wobec fatalnej zimy i ogromnej straty finansowej dla nas z tym związanej - kluczem dla sukcesu firmy może być rzeczywiste "wyjście" na roboty zewnętrzne, zwłaszcza że obecnie trwa świetna koniunktura na rynku budowlanym. Strona społeczna zmierza ku temu aby do 15 kwietnia, czyli do spotkania z Radą Nadzorczą zapadły już wiążące decyzje, które pozwolą pracownikom odczuć poprawę i spojrzeć optymistycznie w przyszłość.


  21.03.2007 - Miało miejsce spotkanie w bardzo szerokim gronie, którego celem była dyskusja nad Z-7 a konkretnie jego reformą, o której strona społeczna mówi już od kilku lat. W tymże zebraniu uczestniczyli Prezes Zarządu Sławomir Obidziński, Członek Zarządu Zofia Bednarz, kierownicy wszystkich zakładów ciepłowniczych, kierownictwo Z-7, z każdego źródła po jednym przedstawicielu z produkcji ciepła i "siódemki" oraz przedstawiciele związku zawodowego czyli Krzysztof Żoch i Dariusz Gierek. Niestety, podsumowując to spotkanie, wypada jednocznacznie powiedzieć, że nie wniosło ono niczego w przedmiocie modernizacji NSE, o którą zabiega od ponad roku związek zawodowy. Prezes Zarządu dokonał analizy SWAT obecnego Z-7 i liczba słabości zdecydowanie przeważyła nad plusami. Niestety, nie dało to nic do myślenia obecnym na zebraniu kierownikom zakładów (oraz Z-7), i na pytanie czy "wezmą kilku ludzi z Z-7 na ciepło" nikt nie powiedział "TAK". Wniosek jest jeden - nie ma woli modernizacji firmy i dalej drepczemy w miejscu, czyli kontynuujemy chory układ organizacyjny i zarządczy, ktory ciągnie się od 2000r. Mimo wielkiego zapału i widocznej woli Prezesa Zarządu dokonania jakiegoś przełomu w tej kwestii oraz irytacji przedstawicieli związku zawodowego, spotkanie PRZYNIOSŁO DOSŁOWNIE NIC. Po czterech godzinach rozeszliśmy się, gdyż zdaniem kierowników zakładów oraz Pani Zofii Bednarz generalnie wszystko dobrze się układa i nie ma potrzeby żadnych zmian...Ze strony związku zawodowego wypada tylko zadeklarować, że na spotkanie następne tego rodzaju nie wybierzemy się, bo szkoda nie tylko naszego czasu ale i kierowników zakładów, jeśli mamy robić za mumie...


  26.03.2007 - podpisano porozumienie z Zarządem NSE o wydawaniu wszystkim pracownikom zatrudnionym na Zakładach Ciepłowniczych i Z-7 bonów żywnościowych w wysokości 6 zł za każdy przepracowany dzień. Wydawka taka odbywać się będzie w pierwszy dzień roboczy miesiąca następnego, którego dotyczy. W poprzednich negocjacjach z Zarządem była mowa, że bony wydawane będą tylko pracownikom na stanowiskach robotniczych (a co za tym idzie, będą miały nieco większą wartość). Strona związkowa po przeanalizowaniu jednak wszystkich argumentów uznała, iż nie można dzielić pracowników na zakładach i dla wyrobienia pewnej solidarności grupowej do beneficjentów tego świadczenia włączono również dozór i kierownictwo Zakładów. Wyjściowa kwota roczna bonów nie uległa zmianie natomiast grupa uprawnionach została powiększona. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to rewelacja (te 120 zł na przepracowany miesiąc) ale w obecnej sytuacji należy i taką rekompensatę uznać za wymierny sukces. Bony będą wydawane od 2 maja a realizować je będzie można w szerokiej sieci sklepów, które wyłonione zostaną w wyniku procedur przetargowych w kwietniu. Ustalono również i do piątku tj. 30.03.2007 zostaną wreszcie dokonane długo wyczekiwane przeszeregowania.


  27.03.2007 - Ukazał się kolejny, szósty już numer Biuletynu Informacyjnego "Energetyk". Niniejszym zachęcamy do lektury (kliknąć tutaj).  Prezes Obidziński przeprowadza analizę Z-7  Zebranie w sprawie Z-7  Zebranie w sprawie Z-7


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle