Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 211755
  Aktualności -> kwiecień 2007

  03.04.2007 - W porozumieniu z Zarządem NSE postanowiono o wydaniu z Funduszu Socjalnego bonów dla każdego pracownika NSE, w wysokości nominalnej 100 i 80 zł (w zależności od średniego dochodu w rodzinie, mniejszy dochód-większy bon). Organizacja związkowa zdaje sobie sprawę, że ta kwota nie powala na kolana, ale z pewnością będzie jakimś dopełnieniem światecznych zakupów. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że cały czas rozpracowywane są różne metody dalszego dowartościowania pieniężnego naszej załogi, a zwłaszcza takie, które nie naruszą sztywnego i nieżyciowego wskaźnika indeksacji wynagrodzeń.


  10.04.2007 - Komisja Zakładowa dokonała podsumowania przeszeregowań, które miały miejsce w poprzednim tygodniu i wniosek jest jeden - nie tak to miało wyglądać... Ze smutkiem musimy przyznać, że jesteśmy rozczarowani niektórymi przeszeregowania dokonanymi przez Zarząd, w sytuacji gdy z funduszu wynagrodzeń "straciliśmy" ok. 200 tys zł. W tym trudnym okresie, gdy organizacja związkowa starała się "rozładować" słuszne niezadowolenie pracowników naszej firmy, między innymi za pomocą wprowadzenia bonów żywieniowych na Zakładach i opowiadając się za ludźmi najniżej zarabiającymi (często świetnymi fachowcami) oraz pokrzywdzonymi przez poprzedni Zarząd - okazało się, że przeszeregowania otrzymały osoby na stanowiskach kierowniczych (kierownicy i główni specjaliści), których stawki i tak już wynosiły 3 tys zł/m-c. W związku z tym postanowiono podjąć odpowiednie działania, które tą "patologiczną" naszym zdaniem sytuację naprawią. Wystosowano pismo do Ministra Skarbu Państwa (kliknąć na link), którego treść oraz informację dla pracowników rozesłano na Zakładach (kliknąć na link).


  23.04.2007 - W wyniku przetargu wyłoniono dostawcę bonów, o których wcześniej była mowa i została nim firma Sodexho Pass. Bony będą wydawane zgodnie z zasadami opisanymi w miesiącu marcu 2007 (tj. 6 zł za przepracowany dzień), a możliwość ich realizacji będzie w całej Polsce w kilkudziesięciu tysiącach placówek. Na każdym z Zakładów będą dostępnę listy punktów realizujących bony, jak również można skorzystać z niniejszego linku, gdzie taki wykaz znajdziecie.  Szkolenie związkowe-Wisła-ośrodek  Szkolenie związkowe-Wisła-zajęcia


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle