Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 213265
  Aktualności -> maj 2007

  17.05.2007 - Przedstawiciele naszego związku tj. Krzysztof Żoch, Dariusz Gierek, Rafał Nawrocki i Rafał Siwy, uczestniczyli jako delegaci w Walnym Zebraniu Delgatów Sekcji Ciepłownictwa Regionu Śląsko-Dąbrowskiego "Solidarności", ktore odbyło się w Katowicach. Na spotkaniu przewodniczący Sekcji kol. Adam Jurczyk z katowickiego PEC-u przedstawił sytuację w tym dużym przedsiębiorstwie, która zdaniem zebranych jednoznacznie wskazuje nie tylko na niekompetencję rządców naszego kraju, ale wręcz nieodparcie nasuwa myśl o układach korupcyjnych. Potwierdzeniem zresztą tego przekonania są złożone przez "Solidarność" z PEC-u Katowice odpowiednie wnioski do prokuratury i toczące się w tej sprawie postępowania. Zebrani zajęli stanowisko wobec niekorzystnej dla pracowników branży ciepłowniczej zmiany w projekcie ustawu dotyczącej wczesniejszego odchodzenie na emeryturę. Mimo zeszłorocznych zapewnień przedstawicieli rządu zostaliśmy z tego wykluczeni, z czym się nie godzimy. WZD zobligowało Komisję Krajową "Solidarności" do podjęcia odpowiednich działań w tej sprawie. Na spotkaniu pojawiły się również krytyczne głosy wobec przewodniczącej Sekretariat Służb Publicznych, w skład którego wchodzi nasza Sekcja Ciepłownictwa. Zdaniem wszystkich zgromadzonych powtarza się patologiczna sytuacja z poprzednich dwóch kadencji przewodniczącej Sekretariatu kol. Kaczmarskiej - jednym słowem nic się nie dzieje. Ostatnim tematem, który wzbudził wiele emocji była propozycja zgłoszona przez kol. Krzysztofa Żocha i poparta przez wszystkich, wystosowania do Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego podjęcia wreszcie realnych działań nad reformą związku oraz wypracowaniem strategii jego rozwoju. Zaproponowano w tym celu powołanie specjalnego zespołu, który wypracuje odpowiednie projekty. Podsumowując - było "gorąco" i pozostaje czekać czy Zarząd Regionu i Krajówki już wybrał się na wakacje....


  24.05.2007 -  Przez cały miesiąc maj toczyły się rozmowy KZ z Zarządem NSE w sprawie kolejnych przeszeregowań, zwłaszcza że dokonane porzednio tj. w marcu tego roku, uznaliśmy za niezbyt "uczciwe". Podsumowaniem naszych zabiegów było finalne spotkanie z Zarządem 24.05.2007 na którym uzgodniono najważniejsze zasady. Przedmiotem rozmów były zmiany w zapisach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, zmierzające do jego unowocześnienia i lepszej precyzji zapisów. Określono min. kwalifikacje dla poszczególnych stanowisk, zmieniono zakresy kategorii zaszeregowań (poprzednie rozpiętości były zbyt duże), zmieniono również nazewnictwo niektórych stanowisk. Wreszcie najważniejszą sprawą było uzgodnienie, iż ze skutkiem od 01.05.2007 pracownicy zajmujący kategorie VIII i IX zostają przeszeregowani na X. Organizacja związkowa z zadowoleniem przyjęła stanowisko Zarządu NSE, iż pozostawianie dalsze tak niskich zarobków byłoby wręcz hańbą dla pracodawcy i obrazą ludzi pracy. Przeszeregowania te obejmą 15 pracowników. Właściwe porozumienie w tej sprawie zostało przez strony podpisane i skierowane do PIP celem jego zaakceptowania. Jednocześnie planowane jest dokonanie dalszych kilkunastu przeszeregowań na pozostałych kategoriach. Uzgodniono, iż w celu uniknięcia konfliktów i złych emocji z przeszłości, zostaną one skonsultowane z organizacją związkową.


  Impreza - Organizacja związkowa w imieniu swoim oraz pracodawcy zaprasza na imprezę jaka odbędzie się w dniu 15.06.2007 w Graboszycach, w lokalu "Karpik". Jest to miejsce zeszłorocznej imprezy, zatem kto skorzystał ten powinien mieć pozytywne wspomnienia. W bieżącym roku reperetuar imprezy zostanie wzbogacony o element sportowy tj. turniej piłki siatkowej o puchar Prezesa NSE. Zapisy, wszelkie informacje odnośnie kosztów, dojazdu itp. u kierowników zakładów.  KZ dyskutowała nad formą tej czerwcowej imprezy i stanowiska przedstawicieli poszczególnych zakładów były różne, jednak zdecydowało zdanie większości. Jednocześnie KZ podejmie starania aby w okolicach miesiaca września/października tego roku następna impreza miała charakter bardziej czynnego wypoczynku, być może w postacji "rajdu". Przygotowanie obecnej imprezy na swoje barki wzięli kol. Bożena Wojtunik i kol. Dariusz Gierek, toteż wszelkie wyrazy uznania jak i merytoryczne uwagi proszę kierować to wymienionych. ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY:)  Szkolenie "unijne" - zobaczymy efekty;)  Szkolenie "unijne" - pełne skupienie;)  Tibor - kot przewodniczącego - szkolony tradycyjnie;)
  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle