Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 211755
  Aktualności -> wrzesień 2007

  01.09.2007 - Po długich bojach, trwających w zasadzie od czasu utworzenia Zakładu Remontowo-Inwestycyjnego Z-7 w roku 2000, doszło wreszcie dzięki wytrwałości organizacji związkowej do zmiany w strukturze organizacyjnej NSE, czyli wyłączenia "siódemki" z podległosci Pani Bednarz. Od tego dnia kierownik Z-7 podlega Kierownikowi Biura Handlowego Bogdanowi Tybel. Mamy nadzieję, że odtąd skończą się "wędrówki" Pana Jana Górnika do Prezesa Technicznego z każdą pierdołą. Widzieliśmy jak to wszystko dotychczas funkcjonowało. Niestety zmiana ta nastąpiło tak późno, że flagowa robotą, którą na nowych zasadach wynagradzania miał otrzymać Z-7 w postaci uciepłownienia bloku na ulicy Dworcowej nie została na tych warunkach zaakceptowana przez wszystkich pracowników, którzy mieli być na nią skierowani. Jako, że jesteśmy firmą państwową trzymają nas bardzo sztywne ramy budżetu wynagrodzeń, który jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą i Ministra Skarbu Państwa, a co za tym idzie nie ma możliwości jego bezkarnego dla Zarządu NSE przekraczania. Rozumiejąc tą sytuację staramy się otworzyć szerokie pole na niepodlegające temu reżimowi budżetowemu umowy zlecenia i umowy o dzieło, gdzie wynagrodzenie pracownika związane jest z "rynkowym pieniądzem", który powinien być znacząco wyższy od wynikającego z kategorii zaszeregowania. Przykładowo na w/w ulicy Dworcowej, gdzie czas wykonania zlecenia przewidywano na okres miesiąca zaproponowano pracownikom po 3500 zł/m-c na osobę (umowa zlecenia) lub 4500 zł/m-c na osobę (umowa o dzieło). Niestety nie wszyscy zaakceptowali te warunki, co też nie powinno aż tak dziwić, gdyż lata oszukiwania pracowników w wynagradzaniu, premiowaniu oraz kiepskie zarządzanie musiało zapuścić korzenie wątpliwości, które niełatwo będzie wyrwać. Tym niemniej NSE podjęła tą zewnątrzną robotę i zapowiada się, że w przyszłym roku do naszej sieci ciepłowniczej będą podpinane kolejne bloki na Brzeszczach, natomiast mając czas na lepsze przygotowanie projektów, materiałów, współpracy ze wspólnotami i spółdzielnią mieszkaniową z pewnością przebiegać ona będzie latwiej.


  07.09.2007 -  Dzień Energetyka, czyli jedenaste już coroczne święto naszej firmy, tym razem organizowane w restauracji "Słowiańska" w Brzeszczach. W odróżnieniu od jubileuszowej zeszłorocznej imprezy, na którą zaproszeni byli wszyscy pracownicy, teraz obecni byli jubilaci, Zarząd, Rada Nadzorcza, kierownictwo zakładów, przedstawiciele organizacji związkowej oraz goście ze współpracujących z nami instytucji i przedsiębiorstw (gminy i kopalnie). Przemówienie Pana Prezesa Sławomira Obidzińskiego było krótkie, konkretne i bez bufonady, czego poprzedni Prezes nigdy nie potrafił uniknąć karmiąc zawsze słuchaczy super wynikami firmy, a z których nigdy oni korzyści nie mieli. Tym razem było szczerze o wynikach firmy, wiszącej nieustannie nad nami groźbie prywatyzacji i planach dalszej modernizacji. Jednym z elementów tejże ostatniej, wypada wspomnieć, są zarówno zmiany w majątku produkcyjnym firmy, ale także w strukturze i organizacji pracy (np. poprzez zmiany w kadrze firmy, przykładowo zmiana kierownika ZC-2). Mamy nadzieję, że jest to początek zmian, bo dość już straciliśmy czasu. I tak daliśmy nowemu Zarządowi pół roku na zapoznanie sie z firmą.


  Imprezy związkowe - Komisja Zakładowa uznała, iż nie będzie organizowanej dużej imprezy związkowej, lecz wobec dość sprzecznych oczekiwań różnych zakładów każdy z nich samodzielnie zdecyduje o czasie i formie zabawy. Tak więc w miesiącu wrześniu odbyły się na kilku Zakładach imprezy zorganizowane dla członków związku, najcześciej w formie spotkania przy piwie i golonku - poszczególne Zakłady miały jednak swobodę formy spożytkowanie przeznaczonych na ten cel funduszy związkowych. Z naszych informacji od uczestników tych imprez wynika, że było bardzo sympatycznie, a na jednym nawet wymiana poglądów była dość ożywiona;)


  Impreza firmowa - Komisja Socjalna, której skład został rozszerzony do 6 osób (z poprzednio 4) reprezentujacych wszystkie Zakłady NSE podjęła decyzję, że w w tym roku cykliczna impreza organizowana z funduszu socjalnego nie bedzie miała charakteru "spędu" kilkuset ludzi jak poprzednio. Większością głosów ustalono, że przybierze formę wyjazdu na grzybobranie połączone z wyszynkiem w gospodarstwie agroturystycznym. Zgodnie z tym takie jednodniowe wyjazdy autokarem odbyły się w dniach 28.09.2007 oraz 05.10.2007, a wrażenie z imprezy były wśród uczestników bardzo pozytywne.


  Sprawa Andrzeja Januszaka - Z przykrością trzeba stwierdzić, że organizacja związkowa doznała sporego rozczarowania, żeby nie powiedzieć szoku, spowodowanego zachowaniem Pana Andrzeja Januszaka. Dzięki jej poparciu i będąć jej oficjalnym kandydatem został on wybrany w grudniu 2006 roku na członka Rady Nadzorczej ze strony pracowników NSE. Niestety już na wiosnę okazało się, że współpraca Komisji Zakładowej z w/w jest praktycznie niemożliwa, albo z powodu jego nieobecności (i niemożności skontaktowania się) oraz z powodu całkowitej odmienności poglądów pomiędzy Panem Januszakiem a KZ. Czarę goryczy przepełniło jego zachowanie, polegające na swoistym "obrażeniu się" na związek w postaci złożenia z niego rezygnacji. Jednocześnie trzeba zauważyć, że Pan Januszak z członkostwa w Radzie Nadzorczej NSE nie zrezygnował. Zdaniem jednak Komisji Zakładowej obecnie nie zasługuje on na dalsze reprezentowanie pracowników naszej firmy w tym organie i podejmiemy w najbliższym czasie zgodne z prawem działania zmierzające do jego odwołania. W tym związku spraw niewygodnych nie odkłada się na półkę.


  25.09.2007 - Ukazał się kolejny, siódmy już numer Biuletynu Informacyjnego "Energetyk". Niniejszym zachęcamy do lektury (kliknąć tutaj).  Dzień Energetyka - jedna z grup jubilatów  Dzień Energetyka - sala biesiadna  Dzień Energetyka - po prawej Zarząd NSE  Brzeszcze - ulica Dworcowa

  Brzeszcze - ulica Dworcowa  Brzeszcze - ulica Dworcowa


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle