Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 211755
  Aktualności -> październik 2007

  15-19.10.2007 - Objazd przez przedstawicieli Komisji Zakładowej, tj. Krzysztofa Żoch i Dariusza Gierek Zakładów NSE, celem spotkania z pracownikami. Planowane na kwadrans w praktyce trwały około godziny i służyły zarówno do przekazania ze strony organizacji związkowej najważniejszych informacji z minionego półrocza jak i planów na kolejne, ale także były okazją do wysłuchania często merytorycznych uwag od pracowników na temat funkjonowania firmy. Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego odpowiedzieli na wiele pytań, często trudnych i których adresatem powinien być Zarząd NSE. Generalnie podsumowując od ostatniego takiego objazdy, który miał miejsce na wiosnę tego roku trzeba przyznać, że NSE zmienia się na plus, jednak trwa to dość długo, a najważniejszym problemem pozostają wynagrodzenia, ktore pozostają w średniej branży ciepłowniczej naszego regionu. Dlatego też najważniejszym planem na przyszłość jest dla związku wywalczenie od przyszłego roku zgody właściciela na przekroczenie wskaźnika indeksacji (a zatem uzyskania realnego wzrostu wynagrodzeń w porównaniu do roku 2007 conajmniej na 200 tys zł więcej), a także podniesienie wysokości bonów żywnościowych z obecnych 6 na 10 zł za dniówkę. Wszyscy mamy świadomość, że w naszej branży kluczowa dla odpowiedniego wyniku firmy będzie aura. Solidna i długa zima to miliony złotych, które powinny mieć odniesienie do kieszeni naszych pracowników i póki co jak widzimy za oknem sprawa zmierza w dobrym kierunku.


  31.10.2007 - Podpisano z Zarządem NSE porozumienie o wykonaniu wskaźnika indeksacji wynagrodzeń w roku 2007 w postaci dokonania ze skutkiem od 01.12.2007 26 przeszeregowań w rozdziale po 4 na każdy z Zakładów Ciepłowniczych oraz 6 na Zakład Remontowo-Inwestycyjny Z-7. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wiosennych przeszeregowań odbędzie się to w drodze uzgodnień pomiędzy kierownikiem a przedstawicielami Komisji Zakładowej z danego zakładu. Pracownicy źródeł samo bowiem najlepiej wiedzą kto z naszej ograniczonej puli wynagrodzeń w pierwszym rzędzie zasługuje na ten awans. Nadmienić trzeba, że następne przeszeregowania planowane są na wiosnę przyszłego roku. Jednocześnie wynegocjowano wysokość bonów świątecznych, które będą wypłacone do 10.12.2007. Zgodnie z kontynuacją polityki obecnej Komisji Zakładowej zakładającej szczególną troskę i uwagę o ludzi, nie zajmujących szczytów hierarchii i wynagrodzeń, wysokości bonów są następującę: dla osób, których zarobek w miesiącu wrześniu przekroczył 2 500 zł netto - bon o wartości 120 zł brutto,a dla osób, których zarobek nie przekroczył tej kwoty 2 500 zł  - bon o wartości 500 zł brutto. Zdajemy sobie sprawę z niezadowolenia szczebli kierowniczych w naszej firmie po takim rozdaniu, ale nie ma innej możliwości jak choćby w taki sposób starać się jakoś dowartościować tą, olbrzymią, cześć załogi, która choć wypracowuje wynik firmy, nie ma z tego należytej finansowej satysfakcji. Mamy nadzieję, że chociaż te bony uczynią najbliższe święta dostatnimi i szczęśliwymi.


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle