Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 213265
  Aktualności -> styczeń 2008

  Najważniejszym zadaniem Komisji Zakładowej będzie w miesiącu styczniu wynegocjowanie z Zarządem NSE odpowiedniej tzn. wysokiej indeksacji wynagrodzeń w roku 2008. Nie trzeba wyjaśniać, że nie będzie to łatwe zadanie w kontekście kondycji naszej firmy - za co nie można winić wyłącznie niesprzyjającej aury. Dobrze widzimy jakie postulaty wysuwają i realizują inne grupy zawodowe, jak również wzrost cen towarów i usług od nowego roku. Wykazując zrozumienie sytuacji oraz współodpowiedzialność za firmę, nie krzyczymy o 50%, ale "urzędowe" 6% jest całkowicie nie do zaakceptowania. Zresztą wobec otwarcia rynku pracy na kopalniach, może dojść do sytuacji, że to paradoksalnie Zarząd NSE będzie prosił pracowników, żeby powiedzieli za ile pozostaną...


  18.01.2008 - organizacja związkowa otrzymała z Ministerstwa Skarbu Państwa pismo (treść w linku), w którym potwierdzono, że podjęto decyzję o wznowieniu procesu prywatyzacji NSE. W najbliższym czasie zostanie urochomiony proces wyłonienia Doradcy MSP, który ma sporządzić analizy przedprywatyzacyjne spółki. Obyśmy tylko jako firma nie musieli za to płacić kilkustet tysięcy zł... Nie stać nas na takie "analizy". Podsumowując należy przypuszczać, że spodziewać się możemy sprzedaży firmy w roku przyszłym. Będzie to okres wytężonej pracy dla Komisji Zakładowej w celu zagwarantowania odpowiedniego pakietu socjalnego, w tym rzecz jasna stosownej premii prywatyzacyjnej dla załogi.


  22.01.2008 - spotkanie z Zarządem NSE w sprawie ustalenia wskaźnika indeksacji tj. wzrostu wynagrodzeń w naszej firmie w roku 2008. Zarząd - kierując się określoną interpretacją przepisów oraz otrzymanego w tej sprawie pisma z Ministerstwa Skarbu Państwa (treść w linku), zaproponował przyjęcie indeksacji na poziomie 6% jako maksymalnego dopuszczalnego dla przedsiębiorstw państwowych w bieżącym roku, a jednocześnie ostatecznie znośnego dla kondycji finansowej NSE. Strona społeczna przedstawiła mnóstwo argumentów za koniecznością większego wskaźnika wskazując na zbyt duże dysproporcje zarobków, złe wynagradzanie pracowników na stanowiskach fizycznych, ale też niebezpieczeństwo utraty wielu z nich z powodu otwarcia rynku pracy (nie tylko na kopalniach). Jednocześnie odrzucono propozycje podziału proponowanych przez Zarząd NSE owych 6%, a szczególnie przez stworzenie funduszy "premiowych i zadaniowych", które dotychczas nie było oceniane jako "uczciwe" w naszej firmie. Strona związkowa jednocześnie nie zgodziła się również z interpretacją 6% jako prawnie nieprzekraczalnej przez Zarząd NSE bariery. Po spotkaniu odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej na którym zebrani podjęli uchwałę obligującą swoich przedstawicieli tj. przewodniczącego Krzysztofa Żocha i zastępcę Dariusza Gierka do podtrzymania w dalszych negocjacjach z Zarządem żadania wskaźnika indeksacji na poziomie 10%.


  24.01.2008 - negocjacje z Zarządem NSE przedstawicieli KZ nie dały pozytywnego rezultatu. Strona Zarządu podtrzymała swoje stanowisko, iż jest ograniczona prawnie do 6% wskaźnika indeksacji przedstawiając w tym temacie określone przepisy. Przedstawiciele strony społecznej pozostali przy żądaniu 10%. Jednocześnie strony uzgodniły, że do następnego spotkania strona społeczna strona społeczna uzyska odpowiednie interpretacje prawne autoryzowane przez merytoryczne osoby (najlepiej z Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego "Solidarności") czy rzeczywiście maksymalny dopuszczalny wskaźnik indeksacji w NSE wynosi 6%. Obie strony spotkania potwierdziły odpowiedzialność za sytuację i przyszłość przedsiębiorstwa oraz wolę rozwiązania sprawy zgodnie z prawem i w sposób pokojowy.


  29-30.01.2008 - kolejna runda negocjacji z Zarządem NSE. W rozmowach po stronie stronie społecznej uczestniczył zaproszony przez "Solidarność" również nowo powstały w naszej firmie Związek Zawodowy Pracowników NSE (który reprezentują przewodniczący Zbigniew Woźniak i zastępca przewodniczącego Kazimierz Pysz). W wyniku bardzo trudnych negocjacji, które niemalże zostały w godzinach wieczornych 29.01.2008 zerwane przez stronę związkową z powodu zachowania Zarządu, dnia następnego udało się jednak dojść do porozumienia na bazie oczekiwań społecznych. Efektem jest podpisanie porozumienia wg którego


  - od dnia 01.01.2008 wszystkie wynagrodzenia wzrastają o 120 zł brutto


  - bony wydawana na Zakładach wydawane za dniówkę przepracowaną rosną do 15 zł brutto


  - od dnia 01.02.2008 zostanie dokonane 47 przeszeregowań


  Porównując miesiące grudzień do lutego można stwierdzić, że realny wzrost bazy wynagrodzeń wyniesie ponad 11%, a więc w sytuacji kondycji ekonomicznej naszej firmy jest to sukces. Oczywiście strona społeczna, zarówno "Solidarność" jak i ZZP NSE mają świadomość, że oczekiwania pracowników są daleko większe i zwykle jak najbardziej słuszne, lecz "z pustego i Salomon nie naleje". Jednocześnie strony uzgodniły, że trzeba jak najszybciej wypracować oraz usprawnić już istniejące mechanizmy pozwalające pracownikom zarabiać więcej bez obawy Zarządu naruszenia budżetu wynagrodzeń i przekroczenia "rządowego" wskaźnika indeksacji.


     Posiedzenie Komisji Zakładowej  Posiedzenie Komisji Zakładowej  Spotkanie KZ z Zarządem NSE  Spotkanie KZ z Zarządem NSE


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle