Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 211755
  Aktualności -> luty 2008

  W miesiącu lutym najważniejszymi sprawami były: wykonanie przeszeregowań zapisanych w porozumieniu o wskaźniku indeksacji na rok 2008 oraz rozmowy reprezentacji związkowej (tj. "Solidarności" i ZZP NSE) z Zarządem NSE w temacie zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. W odniesieniu do pierwszego tematu wypada oczywiście przyznać, że skala oczekiwań naszych pracowników była wielokrotnie większa zarówno co do ilości jak i wysokości przeszeregowań. W obecnej jednak sytuacji ekonomicznej NSE, która jako spółka ciepłownicza nie najlepiej zniosła ostatnie dwie słabe zimy, to co zostało wywalczone, zresztą pod realną groźną strajku, należy uznać za sukces strony związkowej. Śmiało można powiedzieć, że gdyby w naszej firmie nie było związków zawodowych Zarząd uzasadniłby zarówno przed Właścicielem, Radą Nadzorczą, a nawet przed opinią publiczną, że pieniędzy na podwyżki nie ma. A już wirtuozerią było w tej sytuacji wygospodarowanie pieniędzy na bony w wysokości 15 zł za każdy dzień przepracowany dla pracowników zakładów. Sumując wielkość wzrostu wynagrodzeń oraz roczną kwotę bonów, można powiedzieć, że prawie o milion zł, zwiększył się planowany na 2008 rok dochód pracowników.


  Po okresie wątpliwości, a być może i podejrzeń co do powstania i celów drugiego związku zawodowego w naszej firmie, Komisja Zakładowa z zadowoleniem jednak przyjęła ten fakt, gdyż w najtrudniejszym czasie negocjacji na temat indeksacji i bonów okazało się, że potrafimy trzymać wspólny front wobec Zarządu NSE. Podobnie w toczących się przez cały miesiąc luty pracach nad modernizacją zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wzajemnie wspieramy się wiedzą i doświadczeniem w celu wprowadzenia zmian, które będą korzystne dla pracowników, również w perspektywie przyszłej prywatyzacji. Jednym słowem trzeba się zabezpieczyć przez takie zapisy, które będę lepiej gwarantować pracę i płace pod nowym właścicielem (jeśli nastąpi prywatyzacja).


  W miesięcy lutym toczyły się również intensywne narady zespołu różnych osób w firmie, które mają wpływ na sytuację Z-7 z udziałem członków Zarządu, mające na celu wypracowanie wreszcie konkretnej modernizacji tego zakładu, od którego z jednej strony oczekuje się w obecnej trudnej sytuacji jeszcze większego wejścia na rynek, ale z drugiej strony wciąż ubezwłasnowolnia w wielu działaniach. Pracownicy Z-7 nadal zarabiają mniej w porównaniu do pracowników zakładów ciepłowniczych, a dodatkowo oczekuje się od nich „akordowej” pracowitości. Obyśmy potrafili naprawić ten stan rzeczy, zanim zrobi to za nas ktoś inny…


  Na zakończenie pozdrowienia i podziękowania ze strony Komisji Zakładowej „Solidarności” w NSE dla Ryszarda Drabka, Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „Solidarności”, który ma baczenie na naszą stronę internetową oraz jak zwykle służy radą i pomocąJ


   


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle