Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 213264
  Aktualności -> kwiecień 2008

  Najważniejsze sprawy:


  1. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej i prywatyzacja.


  Na przełomie miesiąca kwietnia/maja Minister Skarbu Państwa dokonał zmiany w składzie Rady Nadzorczej NSE dookoptowując do niej Pana Krzysztofa Pajączka, Zastępcę Dyrektora Departamentu Projektów Prywatyzacyjnych w MSP. Ta decyzja świadczy jednoznacznie, że nasza spółka zmierza zgodnie z wytyczoną wcześniej ścieżką do prywatyzacji, która wg listy zawartej na stronie Ministerstwa oraz wcześniejszych informacji nastąpić powinna w połowie roku 2009. Według kolejnej informacji zawartej na stronie MSP w najbliższym czasie nastąpi zmiana składu Rady Nadzorczej. Ze "starego składu" pozostanie prawdopodobnie Pan Andrzej Januszak, jako że jego osoba pochodziła z wyborów a nie powołania. Nasuwa się nieodparcie pytanie - "kto po Radzie Nadzorczej?", to znaczy, kiedy przyjdzie kolej na zmianę Zarządu, bo taka już wydaje się, naturalna kolej rzeczy, zwłaszcza w naszym kraju. Mówiąc szczerze, jeśli sytuacja takiej zmiany będzie już bardzo realna strona społeczna wypowie się dobitnie kto i jak przysłużył się z Zarządu dla dobra naszej firmy. I mamy nadzieję, że ten merytoryczny bardzo głos zostanie "tam na górze" wysłuchany.


  W temacie prywatyzacji, który jak najbardziej żywotnie interesuje wszystkich pracowników NSE strona społeczna oświadcza, że jest jej przeciwna - co wielokrotnie oświadczała - bowiem trudno nam przyjąć tłumaczenie, że państwo nie potrafi zarządzać swoim majątkiem (stąd niedaleko do wniosku, czy potrafi zarządzać naszymi podatkami...?). Jednakże, jeśli powstrzymanie prywatyzacji okaże się niemożliwe będziemy walczyć o jak najlepsze warunki sprzedaży NSE, w tym w szczególności o gwarancje zatrudnienia, premię prywatyzacyjną i podwyższenie zarobków. Warto nadmienić, że słychać ze strony rządowo-sejmowej głosy o rozważanej koncepcji komunalizacji NSE tj. przejęcia jej przez jedną gminę lub związek gmin, na terenie których posiadamy swoje ciepłownie. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że jest to pomysł mało prawdopodobny, a ponadto również grożący oderwaniem z NSE ciepłowni dzierżawionej w Bieruniu przez spółkę "Ekoterm", z którą prowadzimy batalię prawno-sądową o odzyskanie naszego majątku ciepłowniczego.


  2. Restrukturyzacja NSE i modernizacja Z-7.


  Od początku roku rozważana jest koncepcja restrukturyzacji Zakładu Remontowo-Inwestycyjnego Z-7 poprzez jego wydzielenie jako osobnego przedsiębiorstwa ze 100% udziałem NSE sp. z o.o. Jest to kontynuacja modernizacji "siódemki", o której mówi się od lat, ale nic konkretnego i sensownego dotychczas w tym temacie poprzednie władze firmy nie zrobiły. Dość już naoglądaliśmy się bałaganu i konfliktów gdy obydwie części firmy, zajmujące się różnymi działalnościami "siedzą w jednym ciele". Warunkiem podwyższenia zarówno efektywności, rentowności, a co za tym idzie wynagrodzeń w Z-7 jest uwolnienie go od gorsetu zarządzania przez NSE, z całym bagażem biurokracji, niedecyzyjności, braku zaufania do pracowników. Jednocześnie należy doinwestować ten zakład w sprzęt zmechanizowany, narzędzia, a także być może przyjąć kilku ludzi z niezbędnymi kwalifikacjami. Modernizacja Z-7 jest tym bardziej potrzebna i pilna, że w obliczu zbliżającej się prywatyzacji trzeba mieć świadomość trudności w obronieniu tego zakładu przed inwestorem, którego będzie interesowało wyłącznie ciepło i jak najlepszy jego wynik. I jeśli sami sobie teraz nie pomożemy ale spoczniemy na laurach czekając co przyniesie przyszłość później może być za późno, żeby bezboleśnie dla całej załogi przejść tą prywatyzacyjną chorobę. Strona społeczna dokłada wszelkich starań aby trwające prace nad powołaniem przedsiębiorstwa Z-7 miały na celu nie "odciążenie" ciepła ale zaskutkowały wreszcie rozwojem "siódemki" i co oczywiste wzrostem wynagrodzeń jej pracowników. Warunek jest jasny i NIE PODLEGAJĄCY WĄTPLIWOŚCI - do żadnych zwolnień w NSE strona społeczna nie dopuści, a kto chce w naszej firmie dopracować do emerytury będzie mu to zapewnione.


   


   


   


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle