Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 213264
  Aktualności -> kwiecień 2009

  Ekoterm - Bieruń 


  Po długich i dość trudnych negocjacjach Zarząd NSE podpisał z Zarządem "Ekoterm" sp. z o.o. porozumienie, na mocy którego odzyskujemy kontrolę nad naszym majątkiem ciepłowniczym w Bieruniu, tworząc pełnoprawny z naszymi strukturami organizacyjnymi ZC-4 ("Piast"). Zapewne przez kilka najbliższym miesięcy pojawiać się jeszcze będą różne problemy, a może i konflikty związane z tym dość poważnych wydarzeniem. Krok ten należało uczynić już kilka lat temu, lecz poprzedni zarząd NSE nie wykazywał takiej inicjatywy. Tylko dzięki naciskowi i "dłubaniu" w sprawie przez stronę społeczną (proszę prześledzić historię archiwum związku) obecny Zarząd NSE podjął się tego zadania i je sfinalizował. Lepiej późno niż wcale...I jakkolwiek popieramy te działania to mamy wątpliwości co do "ekonomiki" tego rozwiązania, w szczególności poprzez pozostawieniu obsługi sieci w Bieruniu na kilka lat w rękach spółki "Ekoterm", której trzeba będzie płacić, a za tym idzie zmniejszenie mobilności obsługi źródła. Nie wchodząc w szczegóły ekonomiczno-prawne(o których zresztą nie możemy publicznie informować) mamy uzasadnione wątpliwości. W celu zapoznania się z informacją Zarządu NSE w tej sprawie proszę kliknąc na niniejszy link.


  Bony świąteczne


  Według nieoficjalnych informacji (przekazanych przewodniczącemu NSZZ "Solidarność" przez Członka Zarządu ds. Ekonomicznych p. Henryka Pileckiego) Zarząd NSE zdecydował się w przychylić do naszego pisma i przyznać pracownikom bony świąteczne. Ostateczna wielkość tychże bonów wynieść powinna 300 zł netto. Jednakże jak wszyscy wiemy "młyny NSE mielą powoli", a zatem biorąc pod uwagę, że zdecydowano się rozpisać przetarg na zakup tychże bonów, można mniej więcej załozyć, że wydanie ich pracownikom nastąpi niestety po świętach, czyli około 25 kwietnia. Według tych informacji podatek za bony powinien być potrącony w maju (z wypłatą za kwiecień). Tak czy inaczej, wypada nam się cieszyć, że jednak doceniono wysiłek pracowników w mijającym sezonie grzewczym...


  Przeszeregowania


  Jak wszyscy wiemy przeszeregowań było obecnie mniej w porównaniu do roku 2008 i wiemy także dlaczego. Nie można zadowolić wszystkich bo potrzeb (osób, które na nie zasługują) było więcej niż możliwości. Tym bardziej należało dołożyć starań aby odbyły się one w drodze spokojnych, szczerych rozmów (konsulatacji) pomiędzy osobami kierującymi a przedstawicielami pracowników na poszczególnych zakładach (zresztą jak miało to miejsce w latach ubiegłych). I tak właśnie się to odbyło za jednym niechlubnym wyjątkiem - Członek Zarządu ds. Ekonomicznych p. Pilecki nie uznał tej zasady za słuszną i uczciwą na co Komisja Zakładowa złożyła do Zarzadu NSE protest - z jego treścią można się zapoznać w niniejszym linku.


  Zmiany w ZUZP


  Wreszcie ukazała się długo obiecywana informacja o wprowadzeniu etatów dla stanowisk robotniczych (w linku do pobrania) oraz tabelaryczny załącznik do informacji (w linku do pobrania). Przepraszamy za zwłokę, która jednak nie była zawiniona przez stronę społeczną. Niniejsza zmiana jest kolejnym milowym krokiem do uproszczenia ZUZP w perspektywie prywatyzacji Spółki. W celu dokładniejszego wyjaśnienia oraz rozwiania ewentualnych wątpliwości związanych z powyższym przeliczeniem w dniu 17.04.2009 odbędzie się w siedzibie NSE (na salce konferencyjnej) od godz. 8.00 spotkanie z udziałem po dwóch pracowników z każdego zakładu, przedstawicieli strony społecznej i p. Teresy Olma (kierownika działu płac). Proszę "zaopatrzyć" się w "kwitki" oraz przygotować pytania.


  Prywatyzacja NSE


  W dzisiejszym wydaniu gazety "Rzeczpospolita" ukazało się ogłoszenie (w linku do pobrania) . Ministerstwa Skarbu Państwa do negocjacji w sprawie sprzedaży naszego przedsiębiorstwa. Według znajdującego się w niniejszym ogłoszeniu harmonogramu do dnia 19.05.2009 zainteresowani mogą zgłaszać odpowiedzi na to publiczne zaproszenie. Po tej dacie możemy powiedzieć kto się NSE interesuje, natomiast po 30.06.2009 grupa "interesantów" zostanie przez MSP jednoznacznie oznaczona do konkretnych, z którymi będą już prowadzone negocjacje. Wówczas też strona społeczna przeprowadzi własną ocenę kandydatów oraz podejmie odpowiednie działania zmierzające do wynegocjowania odpowiedniego, słusznego dla pracowników pakietu socjalnego.


  Odwołanie Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych


  W dniu 18.04.2009 odbyło się w siedzibie naszej spółki posiedzenie Rady Nadzorczej. Spotkanie z członkami RN odbyli również przedstawiciele strony społecznej tj. Krzysztof Żoch i Dariusz Gierek. Oprócz omówienia różnych spraw, między innymi dotyczących prywatyzacji, RN podjęła decyzję o odwołaniu z datą tego posiedzenie ze stanowiska Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych p. Henryka Pileckiego. Przedstawiciele strony społeczniej przyjęli tą wiadomość ze zrozumieniem. Treść oficjalnego ogłoszenia Zarządu w niniejszym linku.  Spotkanie informacyjne z dnia 17.04.2009r w sprawie zmian w ZUZP  Spotkanie informacyjne z dnia 17.04.2009r w sprawie zmian w ZUZP  Spotkanie informacyjne z dnia 17.04.2009r w sprawie zmian w ZUZP


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle