Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 213264
  Aktualności -> lipiec 2009


  Prywatyzacja NSE - spotkania z potencjalnymi inwestorami


  W miesiącu lipcu odbyły się w siedzibie NSE spotkania z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi zakupem naszego przedsiębiorstwa. Na początku miesiąca mieliśmy (jako obydwa związki zawodowe) przyjemność rozmowy z przedstawicielami firmy DALKIA, a pod koniec miesiąca z firmą SFW Energia. Pierwszą firmę reprezentował Pan Jacek Boroń będący także Prezesem PEC Chrzanów. Drugą reprezentowali Pan Antoni Słomiany (Prezes SFW Energia) oraz Pan Bernard Barteczko (Członek Zarządu SFW Energia). Należy podkreślić, że w/w spotkania odbywały się w obecności przedstawiciela firmy F5 Konsulting, która z ramienia Ministra Skarbu Państwa prowadzi proces naszej prywatyzacji i podczas nich nie można było poruszać szczegółów dotyczących pakietu socjalnego, ani innych elementów mających wpływ na złożone w dalszym toku postępowania przez inwestorów oferty. Tym niemniej z uzyskanych informacji wynika, że zarówno jedna jak i druga firma są zainteresowane zakupem NSE w celu jej dalszego rozwoju, tak aby nasze przedsiębiorstwo generowało zyski nie w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia ale rozwoju rynku oraz inwestycji. Poprzednio przeprowadzone przez w/w oferentów zakupy innych przedsiębiorstw wskazały, że proces ten odbywał się pokojowe z poszanowaniem zarówno interesu właściciel tj. MSP jak i pracowników prywatyzowanych przedsiębiorstw. Zresztą nie będzie zgody organizacji związkowej na sprzedaż naszego przedsiębiorstwa bez podpisania korzystnego dla naszej załogi, zabezpieczającego pracę i płacę Pakietu Socjalnego. Do dnia 4 września 2009 roku inwestorzy mają złożyć w MSP oferty ostateczne zawierające warunki (tj. cenę oraz inne zobowiązania) zakupu firmy. Po ich ocenie MSP wybierze ofertę korzystniejszą dla właściciela i z tymże wyłonionym inwestorem organizacje związkowe będą prowadzić negocjacje celem zawarcia Pakietu Socjalnego. Dopiero jego podpisanie oznaczać będzie, że pomiędzy MSP a inwestorem podpisana będzie ostateczna umowa sprzedaży, w której znajdą się także zapisy Pakietu.   


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle