Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 213264
  Aktualności -> grudzień 2009

   Odwołanie pani Bednarz


  Rada Nadzorcza podczas swojego posiedzenia z dniem 12.12.2009 odwołała z funkcji Członka Zarządu ds. Technicznych panią Zofię Bednarz. Jednocześnie podjęto decyzję iż z dniem 01.01.2010 nastapi 3 miesięczne wypowiedzenie pracy. Zdaniem strony społecznej jest to bardzo trafna, jakkolwiek osobiście dla pani Bednarz przykra zapewne decyzja. Wiele argumentów przemawiało za takim obrotem sprawy ale nie chcemy w tym miejscu po raz kolejny tej sprawy rozgrzebywać. Podkreślamy tylko na koniec, że nigdy nie negowaliśmy wysokiego poziomu osobistego oraz inteligencji pani Bednarz ale zdecydowanie stwierdzamy, że umiejętności zarządzania oraz relacje interpersonalne nie były właściwe na na takie stanowisko - co w konsekwencji wielokrotnie negatywnie odbiło sie na naszej firmie. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że wszyscy pracownicy, a w szczególności dział techniczny firmy skorzysta z okazji nowego zorganizowania swej struktury, tak abyśmy podjęli ambitne wyzwania, które czekają nas w najbliższej przyszłości.


  W miejsce pani Bednarz tzn. na Dyrektora ds. technicznych Prezes powołał pana Andrzeja Kubickiego (dotychczasowego Głównego Inżyniera), a na stanowisko Głównego Inżyniera pana Zbigniewa Woźniaka (dotychczas Kierownika ds. Rozwoju). Obydwu panom składamy gratulacje z tytułu awansu jak również powodzenia w pracy dla dobra wszystkich pracowników NSE.


   Wybory związkowe


  W związku z kończącą się kadencją 2006-2009 Komisji Zakładowej z początkiem stycznia odbędą się wybory związkowe w naszym przedsiębiorstwie (dokładny harmonogram będzie podany w ogłoszeniach na zakładach), a w dniu 22.01.2010 Walne Zebranie Delegatów, które dokona wyboru władz związkowych. Obecna KZ zwraca się o wzięcie aktywnego udziały w wyborach oraz wskazanie najlepszych ludzi, otwartych, aktywnych, mądrych i odważnych, gdyż następne cztery lata tj. 2010-2013 z pewnością będą wymagać wiele pracy od przedstawicieli strony społecznej. Nadal pozostały do przypilnowania sprawy prywatyzacji, indeksacji, restrukturyzacji i wiele innych.


  Jako przewodniczący Komisji Zakładowej mijającej kadencji dziękuję wszystkim członkom naszego związku za wielki wkład pracy i poświęcenie bez którego nie dokonalibyśmy rewolucji w naszej firmie. Pamiętajmy co osiągnęliśmy, jakich wielkich rzeczy dokonaliśmy, co wydawało się niemożliwe i walczmy nadal o swoje prawa i lepszą przyszłość. Patrzmy pozytywnie w przyszłość bo wspólnym wysiłkiem możemy naprawdę wiele wygrać - Krzysztof Żoch.  Świąteczne życzenia od Prezesa
  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle