Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 213267
  Aktualności -> marzec 2011

  W dniu 22.03.2011 podpisano porozumienia strony społecznej z Zarządem NSE dotyczące trzech bardzo korzystnych dla naszych pracowników kwestii. Po pierwsze indeksacja czyli wzrost wynagrodzeń w roku 2011 wyniesie w naszym przedsiębiorstwie 8%, co jest wskaźnikiem plasującym nas wśród wyjątkowych firm w skali całego kraju. Jak wiemy wobec istniejącego kryzysu gospodarczego w wielu z nich – nawet w branży energetycznej – istnieją poważne trudności z osiągnięciem wskaźnika sięgającego planowanej przez rząd inflacji – tj. 3,5%. Tymczasem my podobnie jak w roku poprzednim wynegocjowaliśmy – choć było niełatwo – 8%. Wzrost ten zostanie wykonany poprzez wzrost każdego wynagrodzenia o 150zł brutto ze skutkiem od marca, oraz rozdysponowaniem 74 przeszeregowań pomiędzy wszystkie oddziały firmy proporcjonalnie do ich zatrudnienia, ze skutkiem od maja. Przypomnieć trzeba, że w roku 2010 uzyskaliśmy indeksację również 8%, w 2009r – również 8%, w 2008r – 11%. Biorąc pod uwagę, że średnioroczna inflacja wynosiła około 5%, wynagrodzenia w naszej firmie znacząco nadganiają zaległości, które niestety powstały za kadencji Zarządu Prezesa Bolka i Wiceprezes Bednarz. Proszę powyższe podsumowanie potraktować jako memento, podczas ewentualnego narzekania na rzeczywistość i pamiętać także, że strona społeczna nie odpowiada za kryzys gospodarczy i rosnące ceny benzyny. W obecnej sytuacji osiągane wyniki i tak sytuują nas wśród przedsiębiorstw wyjątkowo szczodrze dbających o swoich pracowników. Jednocześnie deklarujemy walkę o kontynuację tego wzrostowego trendu w kolejnych latach.


  Oprócz indeksacji podpisano porozumienie w temacie dalszego wydawania bonów żywieniowych na pracowników w wysokości 15 zł brutto za dniówkę przepracowaną – co jest wartością wyższą niż przysługuje dla pracowników powierzchni w Kompanii Węglowej. Ponadto ustalono, że z okazji Świąt Wielkanocnych firma doceniając trud pracowników i wynik osiągnięty po udanym sezonie grzewczym wyda każdemu zatrudnionemu bony towarowe o wartości 600 zł brutto. Z pewnością pozwoli to choć trochę bardziej zasobnymi i przyjemniejszymi uczynić zbliżające się święta.


  Ze spraw innego rodzaju to bardzo nas cieszy fakt, że inicjatywa Komisji Zakładowej powołania Ligi Piłki Siatkowej spotkała się z tak powszechnym i pozytywnym odzewem wśród naszej załogi, czego dowodem cykliczne comiesięczne rozgrywki dokumentowane na stronie firmowej NSE. Jak widać obecnie liderem jest drużyna ZC-2 ale mamy nadzieję, że do samego końca, czyli rozdania medali w grudniu trwać będą zacięte boje o pierwsze miejsce. Z pewnością będzie warto! :)


  24.03.2011 Nowy Przewodniczący śląskiej "Solidarności".  IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego "Solidarności" wybrało na nowego przewodniczącego Dominika Kolorza. Zastapi on Piotra Dudę, który jak wiemy został przewodniczącym Zarządu Krajowego "Solidarności".  Dominik Kolorz ma 45 lat, żonę Ewę i troje dzieci: 23-letnią Martę, 21-letniego Macieja i 17-letniego Jakuba. Interesuje się sportem i muzyką rockową. W latach 80. był regularnym uczestnikiem Festiwali Muzyki Rockowej w Jarocinie.
  W 1988 r. wstąpił do Solidarności w kopalni Rymer. W 1989 r. został wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej. Od 1991 r. pełnił funkcję jej przewodniczącego. W 1996 r. został szefem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Rybnickiej Spółki Węglowej. W związkowej kadencji 1998-2002 był wiceprzewodniczącym Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego i Energetyki. Od 2003 r. przewodniczy górniczej Solidarności. Członek Komisji Krajowej w kadencji 2004-2006 i w obecnej.  Dominik Kolorz - nowy Szef  śląskiej "Solidarności"


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle