Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 211755
  Aktualności -> luty 2012

  W dniu 06.02.2012 odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej rozszerzone o członków Komisji Rewizyjnej, której najważniejszym elementem było spotkanie z Prezesem. Prawie dwugodzinne spotkanie poświęcone było przede wszystkim kwestii wzrostu wynagrodzeń w roku 2012, ale była to również okazja aby przedstawiciele zakładów poruszyli wiele innym problemów, niekiedy dotyczących tylko ich źródeł, a czasem i ogólnofirmowych. Prezes przedstawił stanowisko, iż zgodnie z ustawą budżetową, która przez rząd zbudowana była na bazie wszechobecnego kryzysu w roku 2012 możliwy jest wzrost wynagrodzeń o 3,3% i na tyle już dziś może on wyrazić zgodę i stosowne porozumienie podpisać (tyle zawarto w planie na ten rok). Przedstawiciele strony społecznej choć rozumieją wymogi ogólnej sytuacji gospodarczej i pewne ograniczenia stąd wynikające, stwierdzili, że taki wskaźnik jest całkowicie nie satysfakcjonujący. Wszyscy dobrze wiemy, że koszty życia wzrosły znacząco, a w roku 2012 ceny żywności, mediów i czynsze z pewnością przekroczą 3,3%. Strona społeczna jest zdania, że należy wypracować jakiś mechanizm udziału załogi w zyskach przedsiębiorstwa ponad ten mizerny wskaźnik, jeśli oczywiście sprzedaż i ogólna kondycja finansowa, będzie na to pozwalać (a póki co, zapowiada się, że zima szybko nie odpuści). Na zakończenie spotkania strony uznały, że po dokonaniu konkretnych wyliczeń przez dział płac z jaką kwotą wzrostu wynagrodzeń w roku 2012 mamy do czynienia spotkają się ponownie.


  17.02.2012 odbyło się coroczne Walne Sprawozdawcze, w którym wzięli udział delegaci związkowi ze wszystkich zakładów oraz zaproszeni goście w osobach Z-cy Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności" koleżanki Justyny Latos oraz szefowej delegatury NSZZ "Solidarność" w Pszczynie koleżanki Katarzyny Mitoraj. Spotkanie miało miejsce w lokalu "Rybaczówka" w Wilczkowicach. Podczas zebrania sprawozdania z działalności przedstawili przewodniczący Krzysztof Żoch, skarbnik Rafał Nawrocki, przewodnicząca komisji socjalnej Bożena Wojtunik, ZSIP Jerzy Wolak. Przyjęto sprawozdania jak również wykonanie budżetu organizacji związkowej za rok 2011. Podaczas wystapienia oraz późniejszej dyskusji przewijał się przede wszystkim problem kryzysu, który z pewnościa będzie miał wpływ na zbliżające się negocjacje wzrostu wynagrodzeń. Goście omówili sytuację związkową na szerszym regionalnym polu. Podjęto uchwałę, iż nastepne Walne Sprawozdawcze w roku 2012 zorganizowane będzie w miesiącu maju.  Spotkanie w sprawie wskaźnika wynagrodzeń w 2012r

  Prezes Sławomir Obidziński omawia sprawę rozwoju źródła ZC-3 "Janina" w Libiążu  Walne Zebranie Sprawozdawcze 2012  Justyna Latos (na lewo od Darka Gierka), obok niej Katarzyna Mitoraj


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle