Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 211755
  Aktualności -> maj-czerwiec 2012

  Najważniejsze wydarzenia okresu maj-czerwiec:


  - Dokonano podziału wskaźnika średniego wzrostu wynagrodzeń, który na początku roku strony tj. Zarząd i związki zawodowe ustaliły na 3,4%. Zdajemy sobie sprawę, że nie spełnia to oczekiwań naszych pracowników, lecz pamiętać trzeba, że w roku 2011 jego faktyczne wykonanie wyniosło ok. 11% a więc znacząco powyżej inflację. Tym niemniej deklarujemy, że w przyszłym roku zamierzamy walczyć i obecny „kryzysowy” (niski) wskaźnik nie będzie przez nas zaakceptowany. Ze względu na to, że w tym roku kwota do rozdysponowania była mniejsza niż w poprzednim, ustalono, że dokonane zostaną wyłącznie przeszeregowania indywidualne w ilości 4 na każdy z oddziałów (zakładów) NSE, co też zostało w sposób pokojowy poprzez konsultacje kierowników zakładów z przedstawicielami pracowników dokonane.


   


  - Przedstawiciele naszej organizacji związkowej wzięli czynny udział w demonstracjach w stolicy związanych z walką o nasze emerytury. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz liczymy na Waszą obecność w kolejnych akcjach. Szczególnie cieszy to, że chętnych do walki było więcej niż naszych możliwości transportowych do Warszawy. Niestety, jak wiemy rząd Tuska i Pawlaka z poparciem Palikota dokonał podniesienia wieku emerytalnego. Głos obywateli wyrażony w referendum został w sposób często obraźliwy zignorowany. Mamy nadzieję, że nie tylko ludzie „Solidarności” ale większość narodu zapamięta komu zawdzięcza tą „troskę” o przyszłość państwa jak również masowe oszustwa, poniżenie i ograbienie ludzi przez władzę i jej nomenklaturę, co odbywa się min. przy okazji budowy stadionów i autostrad…


   


  - W wyniku zakończenia kadencji Zarządu NSE w osobie Prezesa Sławomira Obidzińskiego w czerwcu odbył się konkurs na Zarząd nowej kadencji lat 2012-2015. Nowy właściciel NSE tj. Węglokoks S.A. dokonał zwiększenia liczby członków Zarządu do dwóch tj. Prezesa oraz Wiceprezesa ds. Ekonomicznych. Mamy nadzieję, że pojawienie się nowej osoby będzie na plus i przyniesie firmie rozwój finansowy oraz zadowolenie załogi, a nie tylko zwiększenie kosztów Zarządu… W najbliższym czasie postaramy się przedstawić bliżej osobę nowej Pani Wiceprezes Agnieszki Serek, tak aby wszyscy pracownicy mieli okazję bliżej poznać osobę odpowiedzialną za kształt i przyszłość NSE a tym samym naszą.


   


  - Nasza firma podlega nieustającym przekształceniom i można by napisać na temat zmian własnościowych pracę magisterską lub ciekawą książkę. Od roku 1996 tj. czasu powstania wielokrotnie byliśmy przedmiotem zamierzeń prywatyzacyjnych (na szczęście nieudanych), przechodziliśmy z sektora górniczego do Skarbu Państwa i odwrotnie. Również kilkukrotne wyceny i przekazania naszego przedsiębiorstwa dają wiele do myślenia, zarówno jeśli chodzi o ich sens jak i podawane wartości. Sytuacja ta powoli staje się coraz dziwniejsza i mamy wrażenie, że nie zawsze chodzi tu o interes państwa polskiego. PRZYPOMINAMY, ŻE JAKO OBYWATELE POLSKI JESTEŚMY WSPÓŁWŁAŚCIELAMI NSE – tym bardziej, że obecny właściciel 100% udziałów NSE tj. Węglokoks S.A. jest w całości własnością państwa polskiego. Dlatego przypominamy grzecznie naszym „właścicielom”, że mamy większe (nie tylko moralne) prawo, żeby czuć się odpowiedzialnymi za miejsca pracy, kondycję i przyszłość naszego przedsiębiorstwa i jeśli zajdzie taka potrzeba będziemy o nie walczyć.  Protest w Warszawie  Protest w Warszawie - przemawia Przewodniczący Piotr Duda

  Protest w Warszawie  j.w.

  j.w.  j.w.  j.w.  j.w.


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle