Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 210669
  Aktualności -> lipiec-sierpień 2012

  Miesiące wakacyjne upłynęły w naszym przedsiębiorstwie dość spokojnie, co nie oznacza, że brakowało spraw związkowych.

  - przesądzona jest sprzedaż naszej ciepłowni „Silesia” znajdującej się w Czechowicach-Dziedzicach. Czeski koncern energetyczny Energetický a průmyslový holding a.s. j, który kupił znajdującą się w likwidacji dawną kopalnię „Silesia” i przekształcił ją w Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia”, wyraził również zainteresowanie zakupem naszej ciepłowni znajdującej się na terenie PG. Z jednej strony nie widzimy w tym nic dziwnego, że Czesi będąc właścicielem kopalni, chcą także kupić inne ściśle z nią współpracujące zakłady, zwłaszcza posadowione w jej środku. Z drugiej strony może dziwić, że państwo polskie uznało kilka lat temu, że KWK „Silesia” jako nieopłacalna powinna zostać zlikwidowana – a tymczasem czeski koncern zainwestował w nią setki milionów złotych i uruchomił wydobycie…To daje do myślenia, jak zresztą wiele dziwnych wydarzeń w naszym kraju. Nas, jako pracowników NSE w pierwszym odruchu informacja nie tylko o uruchomieniu ponownym kopalni, ale nawet o sprzedaży zakładu ciepłowniczego ucieszyła. W końcu duży, poważny inwestor, wejście załogi ciepłowni pod jednolity Układ Zbiorowy Pracy kopalni, itd… Niestety, i ta sprawa, podobnie jak inne nie może być zrobiona „po ludzku”. Choć w obiegowej powszechnej opinii – która zresztą przekazana była pracownikom przez Zarząd NSE – kotłownię „kupowało” PG „Silesia”, to po ponad trzech miesiącach negocjacji „okazało się”, że nabywcą nie jest PG, ale spółka Mining Service Engineerign (MSE). Zatem wszelkie obietnice górniczego UZP i związane z tym wynagrodzenia, gwarancje, przywileje, niestety prawdopodobnie nie dla naszej załogi z „Silesii”. Chcemy wierzyć, że tak istotna informacja jest tylko wynikiem wieloosobowego niedopatrzenia przez kadrę naszego przedsiębiorstwa, a nie ma jakichś gorszych, niekorzystnych względem pracowników podstaw. Obecnie strona społeczna wystąpiła o spotkanie z inwestorem tj. MSE, celem wyjaśnienia na jakich zasadach nastąpi zakup naszego zakładu oraz jego załogi. Czy obowiązuje nasz ZUZP (wg art. 23.1 KP), czy można spodziewać się dodatkowych gwarancji? Sprawę pilnujemy i w przypadku uzyskania wiążących informacji natychmiast przekażemy je pracownikom.

  - w miesiącu sierpniu odbyły się w naszej firmie wybory do rady pracowników. Jest to organ reprezentujący wszystkich pracowników, niezależny od istniejących w NSE związków zawodowych, a jego powstanie oparte jest na prawie unijnym. Działalność w radzie pracowników jest społeczna (darmowa). Kompetencje tego organu są właściwie tożsame z posiadanymi przez organizacje związkowe. W wyniku wyborów trzema członkami rady zostali (wg liczby otrzymanych głosów): Krzysztof Żoch, Katarzyna Przęczek, Zbigniew Woźniak. Rada wystąpiła w miesiącu sierpniu do Zarządu NSE w sprawie informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa i planach jego rozwoju. W tym temacie odbyła spotkanie z Zarządem, na którym usłyszała, że żadne niebezpieczeństwo dla pracy i płacy oraz funkcjonowania naszej firmy nam nie grozi. Natomiast strona społeczna wystąpiła do właściciela NSE, czyli Węglokoksu S.A. o zgodę na wprowadzenia w naszych regulaminach zapisu o udziale pracowników w wypracowanym przez NSE zysku. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że Węglokoks S.A. opracowuje spójne zasady, które również tą kwestię obejmą dla całej swojej grupy kapitałowej. Kiedy to nastąpi? W momencie wejścia Węglokoks S.A. na giełdę, czyli nie wiadomo kiedy…

  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle