Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 211755
  Aktualności -> wrzesień-listopad 2012

  Bony świąteczne. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia podpisano porozumienie z Zarządem o wydaniu bonów towarowych w wysokości 600 zł brutto na pracownika. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to kwota powalająca na kolana, ale i ta zapewne się przyda. Tym niemniej, nie zadowala on strony społecznej i na początku grudnia przystąpimy do rozmów nad podzieleniem wśród pracowników równej premii pieniężnej. W tej chwili trudno powiedzieć jaką sumę uda się wynegocjować, ale będziemy walczyć, żeby nie była ona niższa niż 400 zł, gdyż w ten sposób uda nam się zamknąć koniec roku sumaryczną kwotą 1000 zł brutto tej „świątecznej paczki”. Bony zostaną wydane pracownikom do dnia 10 grudnia a ewentualna premia pieniężna wypłacona do końca roku.


  Sprzedaż ZC-5. Nadal postępują prace nad sprzedażą zakładu ciepłowniczego ZC-5 Silesia dla czeskiego inwestora. Odbyły się już dwa spotkania załogi zakładu oraz przewodniczącego i zastępcy z Komisji Zakładowej z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia”, które reprezentuje nabywcę tj. spółkę MSE (Mining Service Engineering). Na zadane pytania inwestor odpowiadał dość wyczerpująco, zapewniając o dobrych intencjach i dużych planach rozwoju zakładu. Strony uzgodniły, że wraz ze sprzedażą dobrze będzie zawrzeć umowę społeczną, która pracownikom ZC-5 przechodzącym do nowej firmy zapewni dodatkowe bonusy i gwarancje, niż wynikałyby tylko ze sprzedaży zakładu na gruncie przepisu art. 23prim Kodeksu Pracy. Strona społeczna na podstawie oczekiwań załogi ZC-5 oraz z pomocą radców prawnych w Regionie Śląsko-Dąbrowskim „Solidarności” wypracowała projekt takiej umowy społecznej, którą przekazała do PG. W związku z tym 27.11.2012 odbędzie się kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami załogi oraz inwestora, którego przedmiotem będzie negocjacja szczegółów w/w umowy społecznej.


  Płace roku 2013. Wraz ze zbliżaniem się zakończenia roku rozpoczyna się konstruowanie nowego planu ekonomicznego NSE na przyszły rok. Nas jako pracowników właściwie interesuje jedna kwestia – wysokość wynagrodzeń. Przypominamy Zarządowi, że wzrost wynagrodzeń w roku 2012 był wyraźnie poniżej inflacji i nie możemy zaakceptować takiego stanu rzeczy na przyszły rok, bo to znaczy, że nasze wynagrodzenia realnie spadają. Strona społeczna uważa, że trzeba usiąść do negocjacji na temat zakładanego wzrostu wynagrodzeń w roku 2013 już w grudniu 2012 – po to właśnie by odpowiednie założenia już się w planie znalazły. Spotkanie takie wstępnie jest planowane na trzeci tydzień grudnia.


  Referendum i strajk. Największe centrale związkowe tj. NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Sierpień 80 podpisały porozumienie, na podstawie którego na Śląsku odbędzie się referendum oraz – jeśli taka będzie wola głosujących – strajk. Nie ma sensu opisywać jak źle się dzieje w Polsce, sytuacja gospodarcza pogarsza się z każdym tygodniem i dotyka wszystkich branż i przedsiębiorstw. Nie chcemy tu wchodzić w polityczne rozważania, kto jest temu winien. Fakt jest taki, że zarówno rząd jak i Unia Europejska patrzą wyłącznie na swoje „magiczne” wskaźniki, a tak naprawdę „każdy gra do własnej bramki” (np. pakiet klimatyczny forsowany przez Niemcy i Francję, który zabija nasz przemysł). Zgodnie z hasłem, że „rząd się sam wyżywi” my, pracownicy i obywatele również musimy samo o siebie zadbać – właśnie organizując się do referendum i strajku. Według harmonogramu w poszczególnych branżach odbywają się obecnie głosowania referendalne i wszędzie ponad 80% jest za przeprowadzeniem strajku. Przedsiębiorstwa ciepłownicze wraz z górniczymi głosować będą na przełomie stycznia/lutego 2013. Strona społeczna tj. „Solidarność” i ZZP NSE wzywają do powszechnego udziału w głosowaniu i poparciu wszystkich postulatów strajkowych. W najbliższym czasie szczegóły tych głosowań oraz lista postulatów właściwych dla poszczególnych branż zostanie rozkolportowana na zakłady ciepłownicze.


  Poniżej natomiast ogólne postulaty dotyczące wszystkich:
  1.Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
  2.Wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw objętych skutkami pakietu klimatyczno-energetycznego.
  3. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
  4. Likwidacja NFZ i stworzenie systemu opieki zdrowotnej opartego na założeniach, na podstawie których działała dawna Śląska Kasa Chorych.
  5. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze.


  W przyszłym tygodniu zostanie wydrukowany i rozprowadzony na zakładach 11 numer biuletynu „Energetyk” a w dniach 07 – 14 grudnia odbędą się objazdy zakładów przez przewodniczącego i zastępcę Komisji Zakładowej oraz zastępcę przewodniczącego ZP NSE Grzegorza Sołtysika. Podczas naszych wspólnych spotkań z załogami przedstawimy szczegóły tego co się dzieje i co czeka nas w najbliższym czasie.  złożenie wieńca przez NSZZ na 11 listopada - Brzeszcze  poczet sztandarowy NSZZ na 11 listopada - Brzeszcze


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle