Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 213265
  Aktualności -> listopad-grudzień 2013

  1. Strona społeczna wynegocjowała w Zarządem świąteczną premię w wysokości 600 zł brutto na pracownika. Nie jest to wielka kwota, ale w obecnych okolicznościach kryzysu gospodarczego każde wsparcie dla rodzinnego funduszy jest na wagę złota a często jest to być albo nie być świąt. Poza tym weźmy wszyscy pod uwagę, że i tak jest to świadczenie dodatkowe, do którego żadne przepisy nie obligują pracodawcę i wynika ono wyłącznie z jego dobrej woli a naszej związkowej aktywności w tym temacie. Zatem cieszmy się i z tego, a o więcej powalczymy w przyszłym roku.

  2. Wyjaśnia się coraz bardziej sprawa sprzedaży naszego zakładu ciepłowniczego zc-5 "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach. Przedstawiciele inwestora zapewnili, że 17.12.2013r podpiszą umowę warunkową oraz wpłacą sporą zaliczkę, co będzie dowodem na wolę podpisania umowy sprzedaży z datą 1 marca 2014 roku. Oczywiście jako strona społeczna nadal mamy nadzieję, że jednak do tej sprzedaży nie dojdzie i uda się nam ułożyć wzajemnie korzystaną współpracę z kopalnią. Jednak jeśli to nastąpi jesteśmy przygotowani, gdyż już w marcu wynegocjowaliśmy umowę społeczną z PG "Silesia" (które faktycznie występuje w imieniu nabywcy tj. spółki MSE Sp. z o. o.). Zawarte w niej zapisy mają ochronić naszych kolegów i koleżanki z tego zakładu ciepłowniczego oraz być bazą do - jeśli się uda - otrzymania lepszy warunków niż w NSE. Ze sprzedażą wiąże się także poniekąd przyszłość naszej organizacji związkowej. Mimo bowiem sprzedaży ZC-5 "Silesia" postanowiliśmy pozostać jednolitą strukturą związkową przekształcając się w międzyzakładową organizację związkową, która będzie reprezentować odtąd interesy pracownicze przed dwoma pracodawcami (tj. NSE i MSE).

  3. Im bliżej końca roku, tym bardziej klaruje się przyszłość NSE. Od wielu lat byliśmy przedmiotem prób prywatyzacji - na szczęście, również dzięki naszym zabiegom - nieskutecznym. Od ponad roku jednak mówi się i pisze o mającym nastąpić połączeniu spółek i zakładów z sektora ciepłowniczego znajdujących się w rękach Węglokoksu S.A. i Kompanii Węglowej S.A. Obecnie nabrały one jednak dość klarownego i medialnego charakteru. Według zaproponowanej i prawdopodobnie przyjętej przez w/w korporacje koncepcji od nowego 2014 roku powinna powstać struktura holdingowa, w skład której wejdą NSE sp. z o.o., Carbo-Energia Sp. z o.o. oraz PEC Sp. z. o.o. (obie firmy z Rudy Śląskiej). Prowadzone są również rozmowy nad przekształceniem Zakładu Elektrociepłowni Rybnik, które są zakładem należącym do Kompanii Węglowej S.A. w spółkę oraz również włączeniem do wspomnianego holdingu. Nowo powstała struktura holdingowa - której nazwy jeszcze nie znamy - miałaby swoja siedzibę prawdopodobnie w Katowicach. Powołany zostałby zarząd holdingu, któremu podlegałyby wszystkie zarządy spółek wchodzących w jego skład. Dla nas jako pracowników najważniejsze jest to, że NSE zachowałaby swoją prawną samodzielność, nazwę, zarząd a przede wszystkim Układ Zbiorowy i wszystkie inne przepisy wewnętrzne. Formuła holdingu może być prowadzona przez rok, być może dwa. Będziemy argumentować i walczyć, aby w ogóle jej dalej nie zmieniać, gdyż łączenie NSE z jakimiś odległymi ciepłowniami nie da naszym zdaniem żadnego lepszego efektu finansowego niż obecna forma zarządzania. Następnym krokiem przekształceń ma być likwidacja wszystkich spółek i powołanie nowej jednolitej firmy z jednym zarządem. Konsekwencją tego jest likwidacja po okresie wypowiedzenia lub zgodnie z terminami kodeksowymi (12 m-cy) wszystkich układów zbiorowych. NSE przejdzie wówczas do historii, a przed nami jako organizacją związkową staną nowe wyzwania. Będzie to jednak nie tylko czas smuty ale widzieć trzeba również pozytywy. Jako związek prowadzimy bowiem już pewne działania zmierzające do ściślejszej współpracy z "Solidarnością" w innych spółka przyszłego holdingu, zmierzające do zbudowania w przyszłość jednej komisji międzyzakładowej a po konsolidacji jednego wielkiego związku. Jak mówi stare i sprawdzone przysłowie naszego przewodniczącego: "Albo w grupie, albo w ....". Dlatego damy radę.

  4. 15 listopada zakończył się III sezon rozgrywek Ligi Piłki Siatkowej, która to zaistniała w naszej firmie właśnie ze związkowej inicjatywy. Bardzo nas cieszy tak znaczący udział i zaangażowania pracowników zakładów w tej sportowej aktywności. Świadczy to zarówno o silnych koleżeńskich (zespołowych) więziach ale także o zrozumieniu, że jest korzystne dla naszego (graczy) zdrowia. Ta sportowa rywalizacja będzie kontynuowana również w roku 2014 - dziękujemy w tym miejscu za zrozumienie i osobiste sportowe zaangażowanie Prezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Obidzińskiemu - i zachęcamy wszystkich pracowników do sportowej rywalizacji.

  4. Biorąc pod uwagę wielość ważnych spraw w roku przyszłym, mając poczucie dużej odpowiedzialności za nasz związek i naszą firmę oraz kierując się wskazaniami Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego "Solidarność" planujemy przeprowadzić wybory władz związkowych nowej kadencji tj. 2014-2018 jak najszybciej - z początkiem stycznia 2014r. Dokładny harmonogram jest wywieszony na każdym z zakładów. Zachęcamy wszystkich członków związku do wykazania aktywność w swoim własnym pracowniczo-związkowym interesie. Zapraszamy na wybory. Nowa komisja zakładowa, rewizyjna i przewodniczący zostaną natomiast wybrani 31.01.2014 i dostaną obszerną listę zadań na kolejną kadencję a wszystkie trzeba będzie załatwić pozytywnie. :)


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle