Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 211755
  Aktualności -> luty-marzec 2014

  W lutym z NSE pożegnał się dotychczasowy Prezes Sławomir Obidziński, który kierował naszym przedsiębiorstwem od 2007 roku. Pozostanie w naszej pamięci oraz historii firmy jako najlepszy członek zarządu, zarówno pod kątem merytorycznych kompetencji oraz jako człowiek, który potrafił zrozumieć i często przychylić się do argumentów strony społecznej. Potrafiący pogodzić interes biznesowy z interesem pracowniczym. Jednak więzi pana Prezesa nie zostały z NSE zerwane do końca, bowiem został on Wiceprezesem ds. Produkcji w Przedsiębiorstwie Obrotu Energią i Paliwami „EGW” Sp. z o.o., do którego udziały NSE mają zostać wniesione jeszcze w pierwszej połowie tego roku. A zatem będzie on poniekąd nadal naszych przełożonym, tyle że wyższego szczebla, bowiem „po drodze” będzie jeszcze zarząd NSE. Powołanie zarządu EGW jest formalnie pierwszym krokiem do budowy holdingu energetycznego, o którym już wielokrotnie pisaliśmy. Mamy tylko nadzieję, że holding nie będzie się składał wyłącznie z NSE, bo na jednej nodze to i bocian długo nie wystoi…

  W marcu zakończyła się czteroletnia kadencja społecznej inspekcji pracy w naszej firmie, a zatem przeprowadzono wybory inspektorów na kolejne lata. W wyniku głosowania przeprowadzonego na zakładach ciepłowniczych inspektorami zostali wybrani:
  - na ZC-1 „Brzeszcze” Mirosław Pencko
  - na ZC-2 „Wola” Tomasz Wojtyczek
  - na ZC-3 „Janina” Artur Dziurdzia
  - na ZC-4 „Piast” Jan Lubski
  - na ZC-5 „Silesia” Edward Maciejny
  - na ZC-6 „Ziemowit” Krzysztof Drzewiecki.
  Wybranym osobom gratulujemy zaufania od współpracowników i przypominamy, że społeczna inspekcja pracy to również poważne obowiązki oraz odpowiedzialność przed pracownikami i pracodawcą. W/w zakładowi inspektorzy do końca marca wybiorą spośród siebie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, którego zadaniem będzie kontrola bezpieczeństwa pracy w całej NSE poprzez dokonywanie systematycznych objazdów (inspekcji) zakładów, składanie raportów, odpowiednich zaleceń i wniosków oraz uczestniczenie w szkoleniach związanych z piastowaną funkcją.

  ZAKŁADOWYM SPOŁECZNYM INSPEKTOREM PRACY ZOSTAŁ WYBRANY ARTUR DZIURDZIA.
  GRATULUJEMY I ZYCZYMY OWOCNEJ PRACY.

  W miesiącu marcu strona społeczna podpisała porozumienie z Zarządem NSE – obecnie reprezentowanym jednoosobowo przez panią Agnieszkę Serek Wiceprezes ds. Finansowych (p.o. Prezesa Zarządu) – zgodnie z którym każdemu pracownikowi wypłacone będzie w miesiącach marzec-lipiec po 200 zł brutto w postaci bonów podarunkowych. Traktujemy to jako skromny ekwiwalent nie podejmowania tematu indeksacji wynagrodzeń w pierwszej połowie obecnego roku, który to rok nie jest sprzyjający dla ciepłownictwa na południu kraju. Strony porozumienia uzgodniły, że po wakacjach ponownie usiądą do rozmów, żeby poszukać jakichś możliwości finansowych dla realizacji wzrostu wynagrodzeń.

  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle