Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 211656
  Aktualności -> kwiecień 2014

  Miesiąc kwiecień to okres wyborczy w różnych instancjach regionalnych naszego związku zawodowego. Od lat jako zakładowa organizacja podejmujemy liczne starania, uczestniczymy w wielu akcjach oraz prowadzimy wielostronne działania, których celem jest awans naszych najlepszych ludzi w ramach struktury „Solidarności”. Oprócz uczestniczenia naszych członków jako delegatów na różne walne zjazdy i zebrania, przede wszystkim popieramy naszego kolegę wiceprzewodniczącego KZ Dariusza Gierka w jego rozwoju związkowym we władzach Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”. I z dumą możemy powiedzieć, że wypracowaliśmy spore sukcesy, które jesteśmy pewni będą z korzyścią dla nas, ale również dla całej „Solidarności” i wszystkich związkowców.
  04.04.2014r kolega Darek został wybrany ponownie na 4 letnią kadencję Przewodniczącym Regionalnej Sekcji Ciepłownictwa.
  25.04.2014r wybrany został na pierwszą (i mamy nadzieję, że nie ostatnią) 4 letnią kadencję Przewodniczącym Regionalnego Sekretariatu Służb Publicznych, a zatem został też „z klucza” członkiem Zarządu Regionu.
  Przypominamy, że Sekretariat ten składa się z 6 Sekcji, które mają swoich przewodniczących (tj. ciepłownictwo, komunikacja, gospodarka mieszkaniowa, pożarnictwo, wodociągi, niepełnosprawni).

  Niestety kwiecień to również fatalne informacje dla polskiego górnictwa i wszystkich branż z nim związanych, w tym oczywiście dla nas, jako że NSE połowę produkcji sprzedaje do kopalń Kompanii Węglowej S.A. Jak wiemy wiele przyczyn złożyło się na upadek górnictwa (polityka rządu, który bez ograniczeń obcy węgiel wpuścił do kraju; zarząd kompanii, który przez lata nie przeprowadził reformy gospodarczej i mądrej restrukturyzacji; polityka UE, która zrobiła wszystko, żeby węgiel jako paliwo zniszczyć). W efekcie mamy realną groźbę upadku górnictwa śląskiego, a tym samym wielu firm i ludzi z naszego rejonu. Dlatego właśnie trzeba przeciwstawić się dotychczasowym działaniom osób, które za to odpowiadają i wesprzeć górnicze bractwo w masowych protestach. Bo najpierw oni, a później my – jeśli razem nie zawalczymy, to osobno upadniemy. ZATEM DO WALKI.

  Z dniem 29.04.2014 nastąpiła sprzedaż jednego z naszych zakładów ciepłowniczych a mianowicie ZC-5 „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach spółce Mining Services and Engineering Sp. z o.o., która jest siostrzaną spółką Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” (dawna kopalnia „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach) i posiada zresztą tego samego Prezesa tj. Pana Michala Heřmana. Żal nam wszystkim, że po kilkunastu latach wspólnej pracy w jednej firmie NSE, wspólnych imprez rekreacyjnych i sportowych zmuszeni zostaliśmy do pożegnania się z kolegami z pracy. „Solidarność” dołożyła jednak wszelkich starań, negocjując już od marca 2013 roku umowę społeczną gwarantującą utrzymanie posiadanych przez pracowników ZC-5 praw pracowniczych oraz wzmacniającą różne gwarancje ochrony miejsca pracy. Mimo wyrażanych przez niektórych obaw, co do przejrzystości procesu sprzedaży oraz zamiarów nowego właściciela zakładu ciepłowniczego, jesteśmy jednak teraz zadowoleni ze spokojnego, rzeczowego, przebiegającego w normalnej „ludzkiej” atmosferze procesu przejścia na zasadach 23 prim KP pracowników do spółki MSE. Co szczególnie nas również cieszy, to że wszyscy nasi koledzy i koleżanki, którzy są członkami „Solidarności” na tym zakładzie ciepłowniczych należą nadal do naszej organizacji związkowej, która uległa przekształcenie z Zakładowej na Międzyzakładową Organizację Związkową i reprezentuje teraz interesy pracowników dwóch spółek tj. NSE i MSE.


  Wybory w Regionalnej Sekcji Ciepłownictwa (od lewej: Dominik Kolorz, Dariusz Gierek, Justyna Latos).  Dariusz Gierek - wybrany ponownie Przewodniczącym Regionalnej Sekcji Ciepłownictwa.  Wybory w Sekretariacie Służb Publicznych (w środku kończąca kadencję Przewodnicząca Urszula Kaczmarska).  Nowo wybrany Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych Dariusz Gierek (obok Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Justyna Latos).


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle