Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 211755
  Aktualności -> maj-czerwiec 2014

  Nadal kontynuowane są działania związane z budową holdingu energetycznego, który póki co tworzą NSE sp. z o.o., Carbo-Energia sp. z o.o. i PEC sp. z o.o. (dwie ostatnie z Rudy Śląskiej). Spółką „matką” jest obecnie EGW sp. z o.o., w której udziały ma Węglokoks S.A. oraz Kompania Węglowa S.A. W planach przewiduje się następnie przekształcenie w tej spółki we Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o. Wraz z budową tego holdingu pojawiają się jednak obawy pracowników (głównie administracji) związanych z miejscem pracy a nawet i sama pracą. Obawy te są oczywiste, bowiem Zarząd EGW oraz szczeble dyrektorskie w Katowicach zostały już obsadzone i mówi się o przyszłym tworzeniu CUW (centra usług wspólnych) związanych głównie z obszarem finansowo-księgowym i płacowo-kadrowym. Dodatkowo pracownicy zostali „zaskoczeni” pismem o tzw. rekrutacji wewnętrznej, które pozostawiło więcej pytań niż odpowiedzi. Nie mogą rozwiać tych wątpliwości samodzielnie strona społeczna spotkała się w Katowicach z Zarządem EGW oraz Wiceprezesem Węglokoksu Panem Suchoniem. Podczas tej rozmowy pytaliśmy bardzo rzeczowo, przekazaliśmy wszystkie niepokoje oraz zaznaczyliśmy, że pracownicy NSE oraz zbudowana przez nich firma nie chce być „dojną krową”, która będzie utrzymywać spółkę „matkę” bez żadnych bezpośrednich korzyści z tego tytułu. Otrzymaliśmy zapewnienie, że nie będzie żadnych zwolnień ani przymusowych przenosin pracowników pomiędzy spółkami holdingu oraz wysłuchaliśmy po raz kolejny ambitnych planów rozwoju, czego zresztą w swoim interesie całemu EGW (WPE) życzymy.

  W dniach 28-30.05.2014 nasi delegaci uczestniczyli w Walnym Zjeździe Krajowej Sekcji Ciepłownictwa w Jastrzębiej Górze. Przedmiotem obrad było przedstawienie aktualnej sytuacji w branży ciepłowniczej oraz dokonanie wyboru władz nowej kadencji Krajowej Sekcji Ciepłownictwa. Jako jedyna regionalna sekcja ciepłownictwa w kraju (pozostałe regiony "Solidarności" nie mają sekcji regionalnych ciepłownictwa, wszystkie ciepłownie należą bezpośrednio do sekcji krajowej) podjęliśmy próbę zmiany przewodniczącego tejże Sekcji Krajowej, którym był Adam Śpiewak. Nie wyciągając powodów, które przemawiały za taką zmianą, musimy jednak przyznać, że sztuka ta się nie udała i w wyniku trzech tur głosowania wybrano ponownie "starego-nowego" przewodniczącego. Nasz kolega Dariusz Gierek został wybrany jego zastępcą. Jednocześnie była to świetna okazja do zapoznania się (głównie z szefami organizacji związkowych) z różnych regionów kraju, nawiązania znajomości, wymiany doświadczeń.

  W dniu 12.06.2014 odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "S", na którym wybrano władze "Solidarności" w naszym regionie na kadencję 2014-2018. W zasadzie zgodnie z prognozami ale także oczekiwaniami większości związkowców przewodniczącym ponownie został wybrany Dominik Kolorz. My również uważamy, że to jedyna osoba, która może w sposób zdecydowany jak również rozsądny kierować związkiem, przed którym wiele poważnych spraw, nie tylko na Śląsku. Jak przedstawił to Dominik w swoim wystąpieniu najważniejsze tematy na przyszłość to podpisanie Kontraktu Regionalnego dla Województwa Śląskiego, współpraca z przedsiębiorcami celem zmniejszenia obciążeń podatkowych, reforma prawa związkowego (żeby związek negocjował tylko dla swoich członków), reforma struktury i statutu "Solidarności" oraz wprowadzenie wraz z innymi organizacjami społecznymi na jesieni 2015r. przedstawicieli do Senatu. Zastępcami Przewodniczącego zostali wybrani Justyna Latos, Ryszard Drabek, Mirosław Truchan i Piotr Nowak. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.


  Dominik Kolorz w otoczeniu Zarządu Regionu.


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle