Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 208150
  Aktualności -> czerwiec 2015

  W czerwcu na poważnie „rozkręciły” się różne tematy związkowe we wszystkich właściwie firmach, w których działa nasza międzyzakładowa komisja.
  WPE w Katowicach pod nowym Zarządem nadal podtrzymuje ambitne plany rozwoju w postaci akwizycji przedsiębiorstw takich jak ZEC Katowice oraz Oddziału Zakład Elektrociepłownie (w Rybniku). Mówi się również o powołaniu w przyszłości spółki, która ma zająć się zadaniami remontowymi, inwestycyjnymi oraz obsługą rynku zewnętrznego (w tym pogotowiem ciepłowniczym) we wszystkich firmach grupy kapitałowej WPE. Na marginesie, samo WPE ma zmienić nazwę na Węglokoks-Energia, co jest zgodne z polityką marketingową właściciela tj. Węglokoksu S.A., który wszystkim swoim firmom nadaje jednolitą identyfikację w nazwie. W spółkach grupy WPE dokonały się również zmiany w składzie zarządów. Z Carbo-Energii na emeryturę odszedł pan Prezes Antoni Pielok, a z PEC pan Prezes Brunon Ogórka, który został kierownikiem od inwestycji w WPE. Z NSE odeszła p.o. Prezesa pani Agnieszka Serek do spółki PGE EJ1, która zajmuje się budową w Polsce elektrowni jądrowej… Tym samym realizowany jest kolejny punkt strategii WPE, który mówił o jednoosobowych zarządach w spółkach grupy.
  Od miesiąca lipca miało nastąpić zapowiadane już pół roku przeniesienie wszystkich pracowników, którzy przeszli do WPE, a fizycznie nadal wykonują pracę w swoich dawnych spółkach do Katowic (biurowca Węglokoksu na ulicy Mickiewicza). Termin ten jednak się prawdopodobnie przesunie (mówi się o 1 sierpnia) i oby jak najdalej. Większość bowiem „przeniesionych” do WPE nie jest zainteresowanych często sporym wydłużeniem drogi do pracy. Są i takie osoby, które będą miał ponad 2 godziny drogi w jedną stronę… Mamy nadzieję, że pracodawca jakoś „po ludzku” spojrzy na ta sprawę a my ze swojej strony będziemy starali się go o tym przekonać.

  Jeszcze w miesiącu maju rozpoczęliśmy negocjacje w temacie indeksacji wynagrodzeń we wszystkich spółkach grupy WPE. W maju zostały one przerwane w NSE z powodu odejścia pani Agnieszki Serek , a nowy Prezes, Pan Bogdan Gorgol zapowiedział, że do rozmów powrócimy w czwartym tygodniu czerwca.
  W PEC Ruda Śląska również odbyło się spotkanie z Zarządem (w osobie Pana Wiceprezesa Andrzeja Łokasa), które niestety okazało się na dziś mało obiecujące, gdyż jak przypomniał nam Zarząd w listopadzie zeszłego roku ówczesne związki zawodowe (w tym „Solidarność”) podpisały porozumienie, w którym zgodziły się na wykonanie wzrostu planowanego funduszy wynagrodzeń w roku 2015 w postaci funduszu premii, będącego faktycznie w całości w dyspozycji Zarządu…
  W MSE w Czechowicach-Dziedzicach odbyły się już dwa trudne spotkania, podczas których pracodawca przedstawił perspektywy przemiany spółki produkującej ciepło w swoisty „work service”, przez który mają być zatrudniani pracownicy wykonujący prace na powierzchni a nawet na dole kopalni PG „Silesia”. Ponadto – mimo zapowiadanych dwa lata temu planów rozwoju firmy – nastąpiło wyjście z rynku zewnętrznego (pozakopalnianego). Dokładając do tego nowe zadanie w postaci segregowania odpadów kopalnianych przez pracowników MSE, trudno się dziwić załodze MSE, że o 180 stopni zmieniła swoją ocenę pracodawcy od tej sprzed 2 lat.
  Negocjacje nadal trwają we wszystkich w/w spółkach i będą tak długo, aż strony uzgodnią jakieś wspólne kompromisowe stanowiska… W perspektywie zawsze stronie społecznej pozostają dodatkowe środki w postaci sporów zbiorowych albo podejmowanych zgodnie z prawem działań bezpośrednich. Jesteśmy jednak przekonani, że wszystkim pracownikom (również Zarządom) zależy na spokojnym i efektywnym funkcjonowaniu Spółek.

  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle