Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 211755
  Aktualności -> listopad-grudzień 2015

  W listopadzie i grudniu – jak to zwykle bywa ostatnimi laty – nie ma spokoju dla pracowników i działań związkowych. Jak wiadomo Pracodawcy w NSE, PEC oraz Carbo-Energii od kilku miesięcy przymuszali nas do rozmów nad zmianą zapisów w Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy. Zmianą, które według nich miała zapewnić pracownikom stabilność wynagrodzeń (min. poprzez włączenie dodatkowych wynagrodzeń w stawkę), a według nas, miała w perspektywie doprowadzić przy likwidacji wolnej soboty do zwolnień. Nie wchodząc w szczegóły tych długich, momentami mało zrozumiałych negocjacji układowych, wystarczy powiedzieć, że załoga NSE nie zaakceptowała ich. Komisja Międzyzakładowa przeprowadziła referendum, w którym pracownicy wypowiedzieli się, czy są za zmianami w ZUZP. Przeciwko było 70%. Wynik taki oraz uchwała podjęta na Walnym Zebraniu Delegatów, która mówiła o wiążącej mocy decyzji referendum spowodował, że odrzuciliśmy te zmiany. Nie oznacza to, że nie jesteśmy otwarci na rozmowy w przyszłości, jednak niektóre sprawy będzie trzeba przedyskutować „po nowemu”. W PEC i w Carbo-Energii, gdzie wsparciem służył stronie społecznej kolega Dariusz Gierek, związki podpisały zaproponowane zmiany.
  W miesiącu grudniu nadal prowadzimy spotkania w MSE w Czechowicach-Dziedzicach z przedstawicielami pracodawcy, który bardzo mocno forsuje nowy Regulamin Oceny Pracowników, mający być podstawą do awansów, przeszeregowań i w ogóle podziału ewentualnej podwyżki wynagrodzeń. Jako świadoma i odpowiedzialna reprezentacja pracownicza nie negujemy, że lepszych pracowników należy lepiej wynagradzać, ale uważamy, że jeśli ktoś nie jest wybitnym, ale sumiennym pracownikiem o nim też nie można zapominać. Pracujemy już długo nad tym Regulaminem i Kartami Zadań, w których będą się pracownicy oceniać, ich będą oceniać, będą zadania i wyliczenia według wzoru i różne inne ciekawe rzeczy… I jedno nas tylko dziwi…że nikt nie policzy ile w kosztach pracy ta zabawa będzie Pracodawcę kosztować później w praktyce. Pewnie tyle co skala podwyżek…
  Końcem grudnia po dość burzliwych negocjacjach płacowych zawarto porozumienie o wzroście wynagrodzeń w NSE na rok 2016. Ustalono, że od pierwszego stycznia nastąpi wzrost każdej stawki o 135 zł brutto oraz zostanie przyznanych piętnaście przeszeregowań na zakłady ciepłownicze pomiędzy pracowników na stanowiskach robotniczych (w średniej wysokości ok. 200 zł brutto). Ponadto wszyscy pracownicy dozoru zakładów ciepłowniczych także otrzymają przeszeregowania, co związane jest z reorganizacją struktur i zarzadzania zakładami. Trzy zakłady (Wola, Piast i Ziemowit) utworzą jeden zespół ciepłowni, a dwa (Brzeszcze, Janina) drugi zespół. Kierownikiem pierwszego został pan Aleksander Derewońko, drugiego pan Krzysztof Berke. W związku z odejściem z pracy na podstawie Programu Dobrowolnych Odejść (9 pensji + 3 odprawy, a wszystko liczone jak DE, a więc około 20% więcej niż miesięczne wynagrodzenie) wielu pracowników, w tym z dozoru, odtąd zamiast trzyosobowego dozoru w zakładach będą dwie osoby; nie licząc kierowników zespołów. Z dniem pierwszym stycznia nastąpiła też likwidacja wydawania bonów żywieniowych na zakładach ciepłowniczych, wydawanych co miesiąc pracownikom. Zamiast tego 200 zł brutto zostało włączone z stawkę zaszeregowania pracowników.
  Porozumienie o wzroście płac zawarto również w PEC Ruda Śląska. Ustalono wzrost wynagrodzenia etatowego o 150 zł brutto a w przypadku pracowników nieetatowych wzrost stawki godzinowej o 0,90 zł brutto/godzinę. Ponadto Prezes Warmuziński z okazji Świąt Bożego Narodzenia wypłacił każdemu pracownikowi dodatkowo po 280 zł brutto.
  W grudniu odbyły się również uzupełniające wybory do Rady Pracowników i jej nowym członkiem (a także przewodniczącym Rady) został wybrany kolega Andrzej Rybak. Gratulujemy.

  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle