Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 209146
  Aktualności -> styczeń-marzec 2016

  W pierwszym kwartale nowego roku działo się bardzo dużo w spółkach Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA, a tym samym i w naszej działalności związkowej również mieliśmy pełne ręce roboty. Wobec przyłączeniu się do naszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej również członków „Solidarności” z dawnej ZCP „Carbo-Energia” objęliśmy swoim działaniem już pięciu pracodawców. Tym samym zwiększyła się ilość spraw, poważnych tematów, negocjacji. Jednak już kilka lat temu podjęliśmy decyzję, że nasz związek zawodowy powinien się rozwijać i konsolidować, skoro takie same procesy zachodzą w biznesie ciepłowniczym, w którym pracujemy.
  Z początkiem roku kontynuując działania integracyjne Grupy Kapitałowej spółki wchodzące w jej skład zmieniły nazwę. Nadwiślańska Spółka Energetyczna na WĘGLOKOKS ENERGIA NSE, Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” na WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP, natomiast Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest w trakcie tej zmiany na WĘGLOKOKS ENERGIA PEC. Zmiana nazwy podkreślić ma istnienie Grupy Kapitałowej, jej konsolidację, oraz wzmocnić rozwój nowej marki na rynku ciepłowniczym. Z punku widzenia pracowniczego nie robi nam to różnicy, gdyż pracodawcy i akty prawne w spółkach pozostają bez zmian.
  Z początkiem roku rozpoczęliśmy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej rozmowy na temat indeksacji wynagrodzeń na rok 2016. I wszędzie udało nam się wynegocjować taki wzrost. Stawki wzrosły w WE NSE o 335 zł brutto (w tym 200 zł brutto z tytułu likwidacji bonów żywieniowych poprzez ich włączenie w wynagrodzenie), w WE ZCP o 70 zł brutto, a w PEC o 150 zł brutto. Również w centrali w Katowicach, czyli WĘGLOKOKS ENERGIA udało nam się dla kilkunastu osób wywalczyć od 50 do 100 zł brutto. Ktoś może powie, że to nie tak dużo. Weźmy jednak pod uwagę, że według obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2015 mieliśmy w Polsce deflację, a więc nastąpił średni spadek cen o 0,9%. W tej sytuacji podtrzymanie trendu corocznego wzrostu wynagrodzeń jest zawsze krokiem do przodu i polepszeniem sytuacji pracowników. W najbliższym czasie postaramy się przedstawić dane liczbowe ukazujące ten wzrost na przestrzeni ostatnich 10 lat, w odniesieniu do średniego wzrostu cen i średniego wynagrodzenia w Polsce. W MSE w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie również działa nasza organizacja już w zeszłym roku ustaliliśmy, że do rozmów o wzroście wynagrodzeń przystąpimy po za kończeniu sezonu grzewczego, a zatem niebawem.
  Równie ważnym tematem w ostatnim kwartale były w WE NSE, WE ZCP i PEC rozmowy w temacie nowych Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. WĘGLOKOKS ENERGIA dąży do ich uproszczenia i ujednolicenia w spółkach Grupy Kapitałowej, zwłaszcza poprzez włączenie w podstawę wynagrodzenia wszystkich dodatków, których istnienia nie wymaga Kodeks Pracy. Prace te przebiegają różnie w spółkach. Obecnie nowy ZUZP jest wprowadzony w WE ZCP, w PEC czekamy na jego rejestrację, natomiast w WE NSE pracownicy w referendum nie zaakceptowali propozycji pracodawcy, który ZUZP wypowiedział. Dzięki przezorności naszej organizacji związkowej okres jego wypowiedzenia jest jednak bardzo długi i czas na wynegocjowanie nowego mamy do stycznia 2019 roku. Oczywiście nie będziemy czekać tak długo, ale nie „stoimy pod ścianą”, żeby tu i teraz podpisać coś niekorzystnego dla pracowników.
  Istotnym wydarzeniem dla naszej organizacji była również rezygnacja – po dziesięciu latach kierowania związkiem - złożona przez dotychczasowego przewodniczącego Krzysztofa Żoch. Związane to jest z powołaniem naszego kolegi na stanowisko wiceprezesa nowo powołanej spółki usługowej w grupie WĘGLOKOKS ENERGIA tj. WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT.
  Kwartał podsumować można walnym, które odbyło się 1 kwietnia i miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Wobec rezygnacji przewodniczącego trzeba było wybrać nowego. Zebrani delegacji powierzyli tą funkcję dotychczasowemu zastępcy przewodniczącego koledze Dariuszowi Gierkowi. W następstwie tego przesunięcia nowym zastępcą przewodniczącego został kolega Artur Dziurdzia. Obu bardzo gratulujemy i życzymy sił oraz wytrwałości, bo przed naszą organizacją związkową ogrom pracy do wykonania. Patrzymy jednak optymistycznie w przyszłość, gdyż nowy szef związku to osoba, która razem z dotychczasowym przewodniczącym budowała naszą organizacje, zaangażowana w działalność związkową w Regionie Śląsko-Dąbrowskim (szef Sekretariatu Służ Publicznych, Szef Sekcji Ciepłownictwa) oraz bardzo zdolny organizator.
  Podczas walnego miało miejsce także wręczenie brązowych medali za zasługi dla NSZZ „Solidarność” dla kolegów Krzysztofa Żoch oraz Stanisława Piwowara. Ceremonii dokonali zastępcy Przewodniczącego Zarządu Regionu. Doceniamy to wyróżnienie i będziemy wspólnie pracowali na kolejne.


  Walne - odznaczenie medalem kolegi Krzysztofa Żoch  Walne - odznaczenie medalem kolegi Stanisława Piwowara  Walne - gratulacje od dotychczasowego dla nowego przewodniczącego  Przemówienie nowego przewodniczącego Dariusza Gierka


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle