Premia Świąteczna

400 zł brutto premii świątecznej otrzymają pracownicy spółek wchodzących w skład Węglokoks Energia – to wynik porozumień podpisanych przez Solidarność z zarządami spółek wchodzących w skład Grupy.

– Solidarność jako jedyny związek zawodowy wystąpiła o premię świąteczną dla pracowników wszystkich spółek wchodzących w skład Węglokoks Energia. Udało nam się wynegocjować jednakową kwotę dla pracowników poszczególnych spółek Grupy oraz biur zarządu Węglokoks Energia. To dobre rozwiązanie. W zeszłym roku wysokość tej premii była różna
w poszczególnych spółkach, a część pracowników nie dostała jej wcale

Premia świąteczna trafi na konta pracowników wraz z wypłatą za listopad, czyli 10 grudnia.
– Co ważne, będzie ona wypłacona ze środków pracodawcy, a nie np. z funduszu socjalnego.
W trakcie negocjacji dotyczących premii Solidarność zawnioskowała również o podjęcie rozmów na temat podwyżek wynagrodzeń w spółkach Węglokoks Energia w 2017 rok.
– Pracodawcy przyjęli ten postulat. Uzgodniliśmy, że rozmowy płacowe rozpoczną się
w styczniu.