Premie świąteczne w Węglokoksie Energia

600 zł brutto nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia otrzymają pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy Węglokoks Energia. To efekt porozumienia podpisanego przez szefów organizacji związkowych i prezesów zarządów spółek wchodzących w skład Grupy. Pieniądze zostaną wypłacone pracownikom razem z wypłatą za listopad, czyli najpóźniej do 10 grudnia.

– Wysokość nagród świątecznych jest taka sama jak w zeszłym roku. Pewnie każdy pracownik chciałby, aby były wyższe, jednak wszyscy wiemy, jak wygląda ogólna kondycja sektora węglowo-energetycznego w Polsce, a także sytuacja gospodarcza w kraju z powodu pandemii, dlatego cieszymy się, że udało nam się zachować ten sam poziom premii świątecznych, co rok temu – mówi Dariusz Gierek, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Grupie Węglokoks Energia.

Jak dodaje przewodniczący, dzięki staraniom „Solidarności” w tym roku udało się uzyskać wzrost płac zasadniczych w spółkach grupy. – Wynegcjowanie wiosną podwyżek i teraz premii świątecznych oznacza, że w tym roku nie będziemy już wychodzić z postulatami płacowymi – zaznacza Gierek. – Zamierzamy jednak do tematu wrócić w I kwartale 2021 roku. Oczywiście nasze działania uzależniamy od tego, jak będzie się kształtowała sytuacja gospodarcza i epidemiologiczna w kraju oraz jak będzie wyglądała kondycja finansowa Grupy po sezonie grzewczym – dodaje przewodniczący.

W skład Grupy Węglokoks Energia wchodzą WE NSE w Brzeszczach oraz mieszczące się w Rudzie Śląskiej spółki WE ZCP i WE ZUT. Łącznie spółki Grupy WE zatrudniają ok. 500 pracowników.

ny