RABATY NA ORLENIE DLA CZŁONKÓW SOLIDARNOŚCI

Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” podpisała z PKN ORLEN S.A. umowę, na podstawie której członkowie Związku, będą mogli uzyskać rabat przy zakupie paliwa i artykułów poza paliwowych na stacjach paliw PKN ORLEN.

Każdy związkowiec zainteresowany, otrzymaniem karty rabatowej BiznesTank musi najpierw – o ile nie posiada – wyrobić sobie elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność”. W tym celu należy się zwrócić do macierzystej organizacji związkowej i wypełnić odpowiedni wniosek. Karta będzie wyrabiana na podstawie Legitymacji Członkowskiej NSZZ Solidarność.

Aby skorzystać z rabatu trzeba posiadać elektroniczną legitymację członkowską NSZZ “Solidarność” oraz wydawaną na Orlenie kartę rabatową BiznesTank.

Związkowcy, którzy już posiadają elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność” muszą udać się na jedną z dedykowanych stacji PKN ORLEN by wyrobić kartę BiznesTank

LISTA STACJI

Karta ORLEN Biznes Tank przypisana jest do konkretnego pojazdu i jego numeru rejestracyjnego

Każdy członek związku może posiadać jedną kartę – w przypadku wyrobienia kolejnej karty poprzednia będzie blokowana w systemie.

​Koszt wyrobienia karty wynosi 1 zł.

​W przypadku utraty lub zniszczenia karty rabatowej, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na najbliższej stacji ORLEN.

​Użytkownicy mają obowiązek nieudostępniania karty rabatowej osobom nieuprawnionym.

Oferta przeznaczona jest dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, do transakcji przy użyciu tych kart nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.