Wybory na kadencje 2018-2022

Walny Zjazd Delegatów naszej organizacji międzyzakładowej w dniu 16.02.2018r,wybrał nowe władze związku na kadencje:2018-2022.Przewodniczącym wybrany został Dariusz Gierek skład nowo wybranej Komisji Międzyzakładowej liczy 18 osób natomiast Komisji Rewizyjnej 3 osoby.Podczas zebrania podsumowano mijającą kadencje jak również omówiono strategie działania związku w najbliższym czasie.Do najważniejszych tematów zaliczyć trzeba podjęcie negocjacji z pracodawcami z obszaru działania naszej organizacji w temacie indeksacji wynagrodzeń roku 2018 jak również podjęcia działań w kierunku wprowadzenia ZUZP w spółkach :Węglokoks Energia Sp.z o.o oraz Węglokoks Energia ZUT Sp.z o.o.