Komisja Międzyzakładowa

Komisja Międzyzakładowa jest najważniejszym organem zarządczym w Organizacji Związkowej. W obecnej kadencji zdecydowano nie powoływać Prezydium.

Aktualny skład Komisji Międzyzakładowej  Kadencji na lata 2018-2022 jest następujący:

 • Dariusz Gierek – Przewodniczący
 • Artur Dziurdzia  – Z-ca Przewodniczą                                  
 • Ewa Sobieraj    – Z-ca Przewodniczącego
 • Marek Chmielniak  – Z-ca Przewodniczącego
 • Zbigniew Lelek    – Z-ca Przewodniczącego
 • Anetta Wurcel-Fabisz  – Z-ca Przewodniczącego
 • Katarzyna Przęczek – Sekretarz
 • Rafał Nawrocki  – Skarbnik
 • Mirosław Pęcko – Członek  KM
 • Józef Baluś – Członek KM
 • Czesław Nycz – Członek KM
 • Bożena Wojtunik – Członek KM
 • Józef Szczypta – Członek KM
 • Jarosław Kwadrans – Członek KM
 • Bogusław Koczar– Członek KM
 • Paweł Piekarski – Członek KM
 • Celina Kancelista – Członek KM
 • Andrzej Rybak – Członek KM
 • Przemysław Łata – Członek KM