Porozumienie Płacowe

Pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy Węglokoks Energia będą zarabiać więcej.
Wynegocjowaliśmy wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników. Załoga otrzyma
też nagrodę z okazji Dnia Ciepłownika i premie świąteczne.W lutym przeprowadziliśmy negocjacje i podpisaliśmy porozumienia z zarządami wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Ostatnie 28 lutego. Mimo że były podpisywane osobno, mają jednakową treść. Zgodnie z zapisami tych porozumień od 1 lutego płace zasadnicze wszystkich pracowników wzrosły o 150 zł brutto. W ślad za tym wyższe będą też pochodne.Oprócz tego najbardziej wyróżniający się pracownicy wskazani przez przełożonych mogą liczyć na to, że ich płace zasadnicze od 1 maja wzrosną dodatkowo o 200 zł brutto.Ponadto strony ustaliły, że do 26 maja każdemu pracownikowi zostanie wypłacona nagroda,
z okazji branżowego święta, czyli Dnia Ciepłownika i będzie ona stanowiła równowartość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. W porozumieniu zagwarantowano też, że do
10 kwietnia wypłacona zostanie premia z okazji Świąt Wielkanocnych, a do 10 grudnia premia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Każda z tych premii wyniesie 400 zł brutto.