41 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę Galeria.

Tysiące pielgrzymów, członków NSZZ „Solidarność” z całej Polski uczestniczyło w niedzielę 17 września w uroczystej mszy św. wieńczącej 41. Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Matko pomóż nam zło dobrem zwyciężać!”

Cały artykuł dostępny na stronie

https://solidarnosckatowice.pl/praca-ludzka-jest-w-centrum-zycia-spolecznego/?fbclid=IwAR2y64TlHeZZs-GiRZKddk7WyGlmBVLTCcLUDx