41. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

„Matko, pomóż nam zło dobrem zwyciężać!”

Tegoroczna pielgrzymka odbędzie się pod hasłem: „Matko, pomóż nam zło dobrem zwyciężać!”. W tym roku jej współorganizatorami są: Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „S”, Duszpasterstwo Ludzi Pracy oraz Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.Poniżej pełny program tegorocznej pielgrzymki: