Wyższe wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta

Solidarność wynegocjowała dla pracowników spółki Węglokoks Energia NSE w Brzeszczach wyższe wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta. Za pracę w te dni każdy zatrudniony otrzyma dodatkowo 1,5 proc. swojej stawki zasadniczej.
Zmianę wprowadzono 14 czerwca w formie aneksu do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w spółce WE NSE. – Do tej pory w naszej firmie obowiązywał zapis, w którym wskazanych było 10 dni świątecznych w roku, za które przysługuje dodatek wynoszący 100 zł brutto. Za pracę w pozostałe dni świąteczne dodatku nie było. Postanowiliśmy w całości wycofać tę regulację i wprowadzić nową, bardziej korzystną dla pracowników – mówi Dariusz Gierek, przewodniczący Solidarności w Grupie Kapitałowej Węglokoks Energia.
Jak tłumaczy, zmiana zapisów układu była konieczna ze względu na obniżenie się stanu zatrudnienia w spółce. – Kiedy negocjowaliśmy ZUZP, braliśmy pod uwagę dane z 2015 roku. Wówczas w grafikach przypadały na pracownika 3 dni świąteczne w roku. Obecnie jest tak, że nawet 6 dni świątecznych musi spędzić w pracy. Początkowo pracodawca proponował, aby dodatek za pracę w dni wolne wynosił 50 zł brutto. My proponowaliśmy, aby było to 2 proc. stawki zasadniczej. Ostatecznie uzgodniliśmy, że będzie to 1,5 proc. Rozwiązanie ze wskaźnikiem wynikającym ze stawki zasadniczej jest zdecydowanie bardziej korzystne dla załogi. Po pierwsze kwota dodatku będzie wyższa, po drugie nie będzie sztywna, lecz będzie rosła wraz ze wzrostem płac zasadniczych, a po trzecie ludzie otrzymają dodatkową zapłatę za pracę za wszystkie dni ustawowo wolne od pracy w roku, a nie tylko za 10 wskazanych w układzie – podkreśla przewodniczący.
W aneksie do układu wprowadzono jeszcze jedną zmianę. Dotyczy ona nagród jubileuszowych. – Zrezygnowaliśmy z tzw. „jubilata” za 15 lat pracy w firmie. Teraz pierwsza nagroda jubileuszowa będzie przysługiwać po 20 latach pracy w spółce. Ale pracownicy na tym nie stracą, lecz zyskają, bo pieniądze, które mieli dostać za rok, czy za parę lat w formie jednorazowej wypłaty nagrody z okazji 15-lecia pracy w naszej firmie, zostały przeliczone i włączone do stawek zasadniczych –  dodaje Gierek.
Węglokoks Energia NSE w Brzeszczach zatrudnia 150 osób. Zakład wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia.